Translation

01000000.xhp hd_id3146946 help.text
English FTvjN
Context English Danish Actions
01000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
01000000.xhp
hd_id3148410
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
01000000.xhp
hd_id3146946
help.text
TWo INitial CApitals have been corrected TO INdledende STore BOgstaver er blevet rettet
01000000.xhp
par_id3158397
help.text
Typing errors such as "WOrd" have been corrected and replaced by the <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> function to "Word". Indtastningsfejl såsom "ORd" er blevet rettet og erstattet af <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link>-funktionen med "Ord".
02000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
02000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
02000000.xhp
hd_id3150502
help.text
Start each sentence with a capital letter Start hver sætning med et stort bogstav
02000000.xhp
par_id3158397
help.text
Your text was corrected with <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> so that the current word began with a capital letter. AutoCorrect changes words at the beginning of a paragraph, and words after the character at the end of a sentence (period, exclamation point, question mark). Din tekst er blevet rettet med <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> sådan at det aktuelle begynder med stort. Autokorrektur ændrer ord i begyndelsen af et afsnit og ord efter tegnet sidst i en sætning (punktum, udråbstegn, spørgsmålstegn).
03000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
03000000.xhp
hd_id3152459
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
03000000.xhp
hd_id3146946
help.text
Two capital letters at the beginning of a word and a sentence have been corrected to one capital letter To store bogstaver i begyndelsen af et ord i en sætning er blevet rettet til ét stort bogstav
03000000.xhp
par_id3158397
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text so that a word beginning with two capital letters at the beginning of a sentence now starts with one capital letter. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har ændret din tekst så et ord startende med to store bogstaver i begyndelsen af en sætning nu starter med ét stort bogstav.
04000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
04000000.xhp
hd_id3154283
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
04000000.xhp
hd_id3154812
help.text
A replacement has been carried out Der er blevet udført en erstatning
04000000.xhp
par_id3159241
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has replaced a word. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har erstattet et ord.
05000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
05000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
01000000.xhp
hd_id3146946
help.text
Source string description
FTvjN
Source string location
01000000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/shared/autokorr.po, string 3