Translation

13000000.xhp par_id3153220 help.text
English WMnqT
Context English Danish Actions
09000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
09000000.xhp
hd_id3149976
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
09000000.xhp
hd_id3147543
help.text
Double spaces have been ignored Dobbelt mellemrum er blevet ignoreret
09000000.xhp
par_id3149297
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has corrected your text so that the multiple spaces you have entered have now been reduced to one single space. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har korrigeret din tekst, så flere mellemrum du har indtastet efter hinanden er blevet reduceret til ét enkelt mellemrum.
10000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
10000000.xhp
hd_id3147446
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
10000000.xhp
hd_id3155577
help.text
Bold and underline attributes have been recognized and applied Attributter for fed og/eller understreget er blevet genkendt og anvendt
10000000.xhp
par_id3156014
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text, and the bold and/or underline text attributes have been automatically applied. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har ændret din tekst og automatisk gjort den fed og/eller understreget
12000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
12000000.xhp
hd_id3153116
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
12000000.xhp
hd_id3149551
help.text
Minus signs have been replaced Minustegn er blevet erstattet
12000000.xhp
par_id3148932
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text, and minus signs have been replaced with dashes. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har ændret din tekst, og minustegn er blevet erstattet med tankestreger.
13000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
13000000.xhp
hd_id3149513
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
13000000.xhp
hd_id3147090
help.text
1st ... has been replaced with 1st ... 1st. ... er blevet erstattet med 1st. ...
13000000.xhp
par_id3153220
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has corrected your text so that ordinal number suffixes have been superscripted. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har korrigeret din tekst, så endelsen i engelske ordenstal (1st, 2nd og så videre) vises med hævet skrift.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
AutoCorrect Autokorrektur LibreOffice UI - master
AutoCorrect Autokorrektur LibreOffice Help - master

Vedtaget: 21/8 2005 - Bemærk lille k

link referere LibreOffice Help - master

Vedtaget 10/4 2005

Name Navn LibreOffice UI - master
Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
13000000.xhp
par_id3153220
help.text
Source string description
WMnqT
Source string location
13000000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/shared/autokorr.po, string 48