Translation

01010000.xhp hd_id3149260 help.text
English pzjuS
Context English Basque Actions
01010000.xhp
par_id3149785
help.text
A triple-click in a text input field selects the entire field. A triple-click in a text document selects the current sentence. Testua sartzeko eremu batean, klik hirukoitzak eremu osoa hautatzen du. Testu-dokumentuen hautapen batean klik hirukoitzak uneko esaldia hautatzen du.
01010000.xhp
par_id3150976
help.text
Use <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Del</item> to delete everything from the cursor position to the end of the word. Erabili <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">⌘</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Del</item> kurtsorearen posiziotik hitzaren amaieraraino dagoen guztia ezabatzeko.
01010000.xhp
par_id3147264
help.text
By using <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> and right or left arrow key, the cursor will jump from word to word; if you also hold down the <item type="keycode">Shift</item> key, one word after the other is selected. Erabili <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">⌘</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> eta eskuinerako edo ezkerrerako geziaren tekla kurtsoreak hitzez hitz jauzi egin dezan; horrez gain, <item type="keycode">Shift</item> teklari eusten badiozu, hitz bat eta ondoren hurrengoa hautatuko dira.
01010000.xhp
par_id3154346
help.text
<item type="keycode">INSRT</item> is used to switch between the insert mode and the overwrite mode and back again. Txertatze modua eta gainidazketa modua txandakatzeko, <item type="keycode">INSRT</item> tekla erabiltzen da.
01010000.xhp
par_id3148757
help.text
Drag-and-drop can be used within and outside of a text box. Testu-koadro baten barnean eta kanpoan arrastatu eta jaregin erabil daiteke.
01010000.xhp
par_id3150358
help.text
The <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Z</item> shortcut keys are used to undo modifications one step at a time; the text will then have the status it had before the first change. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">⌘</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Z</item> laster-teklak aldaketak banaka desegiteko erabiltzen dira; ondoren, testuak lehen aldaketa baino lehen zuen egoera izango du.
01010000.xhp
par_id3153968
help.text
$[officename] has an <emph>AutoComplete</emph> function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline><defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline> into the URL field and the <emph>AutoComplete</emph> function displays the first file or first directory found <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">on the C: drive</caseinline><defaultinline>in your home folder</defaultinline></switchinline> that starts with the letter "a". $[officename] aplikazioak <emph>Osatze automatikoa</emph> funtzioa du, zenbait testu eta zerrenda-koadrotan automatikoki aktibatzen dena. Esaterako, sartu <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline><defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline> URL eremuan eta <emph>Osatze automatikoa</emph> funtzioak <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">C: unitateko</caseinline><defaultinline>zure karpeta nagusian</defaultinline></switchinline> "a" letrarekin hasten den lehen fitxategia edo lehen direktorioa bistaratuko du.
01010000.xhp
par_id3144760
help.text
Use the <item type="keycode">Down Arrow</item> key to scroll through the other files and directories. Use the <item type="keycode">Right Arrow</item> key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the <item type="keycode">End</item> key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press <item type="keycode">Enter</item>. Beste fitxategi eta direktorio batzuetara joateko, erabili <item type="keycode">beherako gezia</item> tekla. Azpidirektorio bat URL eremuan bistaratzeko, erabili <item type="keycode">eskuinerako gezia</item> tekla. Osatze automatiko bizkorra erabilgarri izango duzu, URLaren zati bat idatzi ondoren <item type="keycode">End</item> tekla sakatzen baduzu. Bilatzen ari zaren dokumentu edo direktorioa aurkitutakoan, sakatu <item type="keycode">Enter</item> tekla.
01010000.xhp
hd_id3150767
help.text
Interrupting Macros Makroak etetea
01010000.xhp
par_id3159150
help.text
If you want to terminate a macro that is currently running, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Shift+Q</item>. Exekutatzen ari den makro bat amaitu nahi baduzu, sakatu <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">⌘</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Shift+Q</item>.
01010000.xhp
hd_id3154123
help.text
List of General Shortcut Keys in $[officename] $[officename] suiteko laster-tekla nagusien zerrenda
01010000.xhp
par_id3145421
help.text
The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">(Not all of the mentioned keys for controlling dialogs are available on macOS.)</caseinline></switchinline> Laster-teklak menu-zerrendaren eskuinaldean daude, dagozkien menu-komandoen ondoan. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">(Elkarrizketa-koadroak kontrolatzeko tekla horietako zenbait ez daude erabilgarri macOS ordenagailuetan.)</caseinline></switchinline>
01010000.xhp
hd_id31541231
help.text
Shortcut keys for controlling dialogs Elkarrizketa-koadroak kontrolatzeko laster-teklak
01010000.xhp
hd_id3153367
help.text
Shortcut Keys Laster-teklak
01010000.xhp
par_id3156060
help.text
Effect Efektua
01010000.xhp
hd_id3149260
help.text
Enter key Sartu tekla
01010000.xhp
par_id3153727
help.text
Activates the focused button in a dialog. Elkarrizketa-koadro batean fokua duen botoia aktibatzen du.
01010000.xhp
hd_id3153142
help.text
Esc Ihes
01010000.xhp
par_id3155412
help.text
Terminates the action or dialog. If in $[officename] Help: goes up one level. Ekintza edo elkarrizketa-koadroari amaiera ematen dio. $[officename] Laguntzan bazaude: maila bat gora egiten du.
01010000.xhp
hd_id3151118
help.text
Spacebar Zuriune-barra
01010000.xhp
par_id3147435
help.text
Toggles the focused check box in a dialog. Elkarrizketa-koadroetan fokua duen kontrol-laukia txandakatzen du (hautatu/desautatu).
01010000.xhp
hd_id3152791
help.text
Arrow keys Gezi-teklak
01010000.xhp
par_id3151113
help.text
Changes the active control field in an option section of a dialog. Elkarrizketa-koadroko aukera-areako kontrol-eremu aktiboa aldatzen du.
01010000.xhp
hd_id3154188
help.text
Tab Tab
01010000.xhp
par_id3146975
help.text
Advances focus to the next section or element in a dialog. Fokua hurrengo areara edo elementura eramaten du elkarrizketa-koadroetan.
01010000.xhp
hd_id3153363
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01010000.xhp
par_id3149665
help.text
Moves the focus to the previous section or element in a dialog. Fokua aurreko areara edo elementura eramaten du elkarrizketa-koadroetan.
01010000.xhp
hd_id3147317
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Down Arrow <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">⌥</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+beherako gezia
01010000.xhp
par_id3153224
help.text
Opens the list of the control field currently selected in a dialog. These shortcut keys apply not only to combo boxes but also to icon buttons with pop-up menus. Close an opened list by pressing the <item type="keycode">Esc</item> key. Elkarrizketa-koadroan unean hautatuta dagoen kontrol-eremuko zerrenda irekitzen du. Konbinazio-koadroez gain, ikono-botoietan eta laster-menuetan ere aplikatzen dira laster-tekla horiek. Irekitako zerrenda bat ixteko, sakatu <item type="keycode">Esc</item> tekla.
01010000.xhp
hd_id31541232
help.text
Shortcut keys for controlling documents and windows Dokumentuak eta leihoak kontrolatzeko laster-teklak
01010000.xhp
hd_id31533671
help.text
Shortcut Keys Laster-teklak
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/smath/04 Sartu'Enter' tekla

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01010000.xhp
hd_id3149260
help.text
Source string description
pzjuS
Source string location
01010000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 36