Translation

01010000.xhp hd_id3153099 help.text
English RMU7W
Context English Danish Actions
01010000.xhp
hd_id3147411
help.text
Shortcut Keys for Drawing Objects Genvejstaster for tegneobjekter
01010000.xhp
par_idN1199F
help.text
Shortcut keys Genvejstaster
01010000.xhp
par_idN119A5
help.text
Effect Effekt
01010000.xhp
hd_id3149684
help.text
Select the toolbar with <item type="keycode">F6</item>. Use the <item type="keycode">Down Arrow</item> and <item type="keycode">Right Arrow</item> keys to select the desired toolbar icon and press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Enter</item>. Vælg værktøjslinjen med <item type="keycode">F6</item>. Brug <item type="keycode">Pil ned</item>- og <item type="keycode">Højrepil</item>-tasterne til at vælge det ønskede værktøjslinjeikon og tryk på <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Kommando</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Enter</item>.
01010000.xhp
par_id3155994
help.text
Inserts a Drawing Object. Indsætter et tegneobjekt.
01010000.xhp
hd_id3150264
help.text
Select the document with <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+F6</item> and press <item type="keycode">Tab</item>. Marker dokumentet med <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Kommando</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+F6</item> og tryk på <item type="keycode">Tab</item>-tasten
01010000.xhp
par_id3154055
help.text
Selects a Drawing Object. Markerer et tegneobjekt.
01010000.xhp
hd_id3149242
help.text
Tab Tabulator
01010000.xhp
par_id3157902
help.text
Selects the next Drawing Object. Markerer det næste tegneobjekt.
01010000.xhp
hd_id3149349
help.text
Shift+Tab Skift+Tabulator
01010000.xhp
par_id3150836
help.text
Selects the previous Drawing Object. Markerer det foregående tegneobjekt.
01010000.xhp
hd_id3109846
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Home <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Home
01010000.xhp
par_id3154276
help.text
Selects the first Drawing Object. Markerer det første tegneobjekt.
01010000.xhp
hd_id3145829
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+End <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+End
01010000.xhp
par_id3161664
help.text
Selects the last Drawing Object. Markerer det sidste tegneobjekt.
01010000.xhp
hd_id3153099
help.text
Esc Esc
01010000.xhp
par_id3149009
help.text
Ends Drawing Object selection. Afslutter valg af tegneobjekt.
01010000.xhp
hd_id3156271
help.text
Esc (in Handle Selection Mode) Esc (i håndtag markeringstilstand)
01010000.xhp
par_id3152818
help.text
Exits <emph>Handle Selection Mode</emph> and return to <emph>Object Selection Mode</emph>. Afslutter <emph>Håndtagmarkeringstilstand</emph> og gå tilbage til <emph>Objektmarkeringstilstand</emph>.
01010000.xhp
hd_id3151258
help.text
Up/Down/Left/Right Arrow Pil op/Pil ned/Venstrepil/Højrepil
01010000.xhp
par_id3159162
help.text
Moves the selected point (the snap-to-grid functions are temporarily disabled, but end points still snap to each other). Flytter det valgte punkt (Fang-til-gitter-funktionerne er midlertidigt deaktiveret, men punkter fastholdes stadig til hinanden).
01010000.xhp
hd_id3146874
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Up/Down/Left/Right Arrow <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Pil op/Pil ned/Venstrepil/Højrepil
01010000.xhp
par_id3144422
help.text
Moves the selected drawing object one pixel (in Selection Mode). Flytter det valgte tegneobjekt et billedpunkt (i Markeringstilstand)
01010000.xhp
par_id3153386
help.text
Resizes a drawing object (in Handle Selection Mode). Skalerer et tegneobjekt (i Håndtagsmarkeringstilstand).
01010000.xhp
par_id3145306
help.text
Rotates a drawing object (in Rotation Mode). Roterer et tegneobjekt (i Rotationstilstand)
01010000.xhp
par_id3159244
help.text
Opens the properties dialog for a drawing object. Åbner Egenskabs-dialogen for et tegneobjekt.
01010000.xhp
par_id3150763
help.text
Activates the Point Selection mode for the selected drawing object. Aktiverer Punktmarkeringstilstand for det valgte tegneobjekt.
01010000.xhp
hd_id3153580
help.text
Spacebar Mellemrumstast
01010000.xhp
par_id3153053
help.text
Selects a point of a drawing object (in Point Selection mode) / Cancel selection. Markerer et punkt for et tegneobjekt (i Punktmarkeringstilstand) / Annuller valg.
01010000.xhp
par_id3145629
help.text
The selected point blinks once per second. Den valgte punkt blinker en gang i sekundet.
01010000.xhp
hd_id3148624
help.text
Shift+Spacebar Skift+Mellemrumstast
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
01010000.xhp
hd_id3153099
help.text
Source string description
RMU7W
Source string location
01010000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 222