Translation

01020000.xhp par_id3151016 help.text
English 5FDKF
Context English Danish Actions
01020000.xhp
par_id3145168
help.text
Positions the cursor in the previous line. Placerer markøren i den forrige linje.
01020000.xhp
hd_id3157866
help.text
Down arrow Pil ned
01020000.xhp
par_id3154480
help.text
Puts the cursor into the next line. Placerer markøren i den næste linje.
01020000.xhp
hd_id3154756
help.text
Enter Enter
01020000.xhp
par_id3152962
help.text
Completes the input in the field and places the cursor into the next field. Fuldender indtastning i feltet og placerer markøren i næste felt.
01020000.xhp
hd_id3155766
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F6 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F6
01020000.xhp
par_id3149018
help.text
Sets the focus (if not in design mode) to the first control. The first control is the first one listed in the Form Navigator. Sæt fokus (med mindre du er i designtilstand) ved første kontrolelement. Det første kontrolelement er den første listet i formularnavigatoren.
01020000.xhp
hd_id3148996
help.text
Shortcuts for creating Basic dialogs Genveje for oprettelse Basic-dialoger
01020000.xhp
par_idN1089C
help.text
Shortcut Keys Genvejstaster
01020000.xhp
par_idN108A2
help.text
Effect Effekt
01020000.xhp
hd_id3156054
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PgUp <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Side op
01020000.xhp
par_id3150389
help.text
Jumps between tabs. Hopper mellem faneblade.
01020000.xhp
hd_id3156384
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PgDn <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Side ned
01020000.xhp
par_id3151251
help.text
Jumps between tabs. Hopper mellem faneblade.
01020000.xhp
hd_id3145297
help.text
F6 F6
01020000.xhp
par_id3151016
help.text
Jumps between windows. Hopper mellem vinduer.
01020000.xhp
hd_id3153965
help.text
Tab Tabulator
01020000.xhp
par_id3153535
help.text
Selection of the control fields. Valg af kontrolelementfelter.
01020000.xhp
hd_id3152484
help.text
Shift+Tab Skift+Tabulator
01020000.xhp
par_id3149257
help.text
Selection of the control fields in opposite direction. Valg af kontrolelementfelter i modsatte retning.
01020000.xhp
hd_id3154967
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter
01020000.xhp
par_id3147255
help.text
Inserts the selected control. Indsætter det valgte kontrolelement.
01020000.xhp
hd_id3163726
help.text
Arrow key Piletast
01020000.xhp
par_idN109BA
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+arrow key <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+piletast
01020000.xhp
par_id3145791
help.text
Moves the selected control in steps of 1 mm in the respective direction. In point edit mode, it changes the size of the selected control. Flyttes det valgte kontrolelement i trin af 1 mm i den pågældende retning. I punktredigeringstilstand, ændres størrelsen af det valgte kontrolelement.
01020000.xhp
hd_id3154665
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tabulator
01020000.xhp
par_id3155581
help.text
In point edit mode, jumps to next handle. Hopper til næste håndtag i punktredigeringstilstand,
01020000.xhp
hd_id3150208
help.text
Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab Skift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tabulator
01020000.xhp
par_id3147506
help.text
In point edit mode, jumps to previous handle. Hopper til foregående håndtag i punktredigeringstilstand,
01020000.xhp
hd_id3153231
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
par_id3152969
help.text
Leaves the current selection. Forlader den aktuelle markering.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
01020000.xhp
par_id3151016
help.text
Source string description
5FDKF
Source string location
01020000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 305