Translation

01010000.xhp hd_id3154569 help.text
English bRmeE
Context English Danish Actions
01010000.xhp
par_id3150763
help.text
Activates the Point Selection mode for the selected drawing object. Aktiverer Punktmarkeringstilstand for det valgte tegneobjekt.
01010000.xhp
hd_id3153580
help.text
Spacebar Mellemrumstast
01010000.xhp
par_id3153053
help.text
Selects a point of a drawing object (in Point Selection mode) / Cancel selection. Markerer et punkt for et tegneobjekt (i Punktmarkeringstilstand) / Annuller valg.
01010000.xhp
par_id3145629
help.text
The selected point blinks once per second. Den valgte punkt blinker en gang i sekundet.
01010000.xhp
hd_id3148624
help.text
Shift+Spacebar Skift+Mellemrumstast
01010000.xhp
par_id3154842
help.text
Selects an additional point in Point Selection mode. Markerer et ekstra punkt i Punktmarkeringstilstand.
01010000.xhp
hd_id3147424
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tabulator
01010000.xhp
par_id3152955
help.text
Selects the next point of the drawing object (Point Selection mode). Markerer det næste punkt i tegneobjektet (Punktmarkeringstilstand).
01010000.xhp
par_id3149753
help.text
In <emph>Rotation</emph> mode, the center of rotation can also be selected. I <emph>Rotation</emph>s-tilstand kan centrum for rotationen også vælges.
01010000.xhp
hd_id3147233
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Skift+Tab
01010000.xhp
par_id3151296
help.text
Selects the previous point of the drawing object (Point Selection mode) Markerer det foregående punkt i tegneobjektet (Punktmarkeringstilstand)
01010000.xhp
hd_id3150933
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter
01010000.xhp
par_id3145662
help.text
A new drawing object with default size is placed in the center of the current view. Et nyt tegneobjekt med standardstørrelse bliver placeret i midten af den aktuelle visning.
01010000.xhp
hd_id3147563
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter at the <emph>Selection</emph> icon <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Kommando</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter ved <emph>markeringsikonet</emph>
01010000.xhp
par_id3150860
help.text
Activates the first drawing object in the document. Aktiverer det første tegneobjekt i dokumentet.
01010000.xhp
hd_id3154569
help.text
Esc Esc
01010000.xhp
par_id3149994
help.text
Leaves the <emph>Point Selection</emph> mode. The drawing object is selected afterwards. Forlader <emph>Punktmarkerings-tilstanden</emph>. Tegneobjektet vælges efterfølgende.
01010000.xhp
par_id3155512
help.text
Edits a point of a drawing object (Point Edit mode). Rediger et punkt i et tegneobjekt (Punktredigeringstilstand).
01010000.xhp
hd_id3148580
help.text
Any text or numerical key En tekst eller numerisk tast
01010000.xhp
par_id3152918
help.text
If a drawing object is selected, switches to edit mode and places the cursor at the end of the text in the drawing object. A printable character is inserted. Hvis et tegneobjekt er valgt skiftes til redigeringstilstand og markøren placeres i slutningen af teksten i tegneobjektet. Et tegn der kan udskrives bliver indsat.
01010000.xhp
par_id2693563
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> key while creating or scaling a graphic object <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>-tasten mens du opretter eller skalerer et grafikobjekt
01010000.xhp
par_id8308969
help.text
The position of the object's center is fixed. Placeringen af objektets midte er låst.
01010000.xhp
par_id526444
help.text
Shift key while creating or scaling a graphic object Skift-tasten mens du opretter eller skalerer et grafikobjekt
01010000.xhp
par_id4939725
help.text
The ratio of the object's width to height is fixed. Forholdet mellem objektets bredde og højde er låst.
01020000.xhp
tit
help.text
Database Shortcut Keys Genvejstaster i databaser
01020000.xhp
bm_id3149809
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in databases</bookmark_value><bookmark_value>databases; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>genvejstaster; i databaser</bookmark_value><bookmark_value>databaser; genvejstaster</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3149809
help.text
<variable id="DB_keys"><link href="text/shared/04/01020000.xhp" name="Database Shortcut Keys">Database Shortcut Keys</link></variable> <variable id="DB_keys"><link href="text/shared/04/01020000.xhp" name="Genvejstaster i databaser">Genvejstaster i databaser</link></variable>
01020000.xhp
par_id3152462
help.text
The following is a list of shortcut keys available within databases. De følgende genvejstaster er tilgængelige i databaser.
01020000.xhp
par_id3147350
help.text
The general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">shortcut keys in $[officename]</link> also apply. De generelle <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">genvejstaster i $[officename]</link> kan også anvendes.
01020000.xhp
hd_id3159155
help.text
Shortcut keys for databases Genvejstaster for databaser
01020000.xhp
hd_id3149378
help.text
In the query design I forespørgselsdesignet
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
01010000.xhp
hd_id3154569
help.text
Source string description
bRmeE
Source string location
01010000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 248