Translation

01020000.xhp hd_id3163726 help.text
English jSEbF
Context English Danish Actions
01020000.xhp
hd_id3148996
help.text
Shortcuts for creating Basic dialogs Genveje for oprettelse Basic-dialoger
01020000.xhp
par_idN1089C
help.text
Shortcut Keys Genvejstaster
01020000.xhp
par_idN108A2
help.text
Effect Effekt
01020000.xhp
hd_id3156054
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PgUp <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Side op
01020000.xhp
par_id3150389
help.text
Jumps between tabs. Hopper mellem faneblade.
01020000.xhp
hd_id3156384
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+PgDn <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Side ned
01020000.xhp
par_id3151251
help.text
Jumps between tabs. Hopper mellem faneblade.
01020000.xhp
hd_id3145297
help.text
F6 F6
01020000.xhp
par_id3151016
help.text
Jumps between windows. Hopper mellem vinduer.
01020000.xhp
hd_id3153965
help.text
Tab Tabulator
01020000.xhp
par_id3153535
help.text
Selection of the control fields. Valg af kontrolelementfelter.
01020000.xhp
hd_id3152484
help.text
Shift+Tab Skift+Tabulator
01020000.xhp
par_id3149257
help.text
Selection of the control fields in opposite direction. Valg af kontrolelementfelter i modsatte retning.
01020000.xhp
hd_id3154967
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter
01020000.xhp
par_id3147255
help.text
Inserts the selected control. Indsætter det valgte kontrolelement.
01020000.xhp
hd_id3163726
help.text
Arrow key Piletast
01020000.xhp
par_idN109BA
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+arrow key <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+piletast
01020000.xhp
par_id3145791
help.text
Moves the selected control in steps of 1 mm in the respective direction. In point edit mode, it changes the size of the selected control. Flyttes det valgte kontrolelement i trin af 1 mm i den pågældende retning. I punktredigeringstilstand, ændres størrelsen af det valgte kontrolelement.
01020000.xhp
hd_id3154665
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tabulator
01020000.xhp
par_id3155581
help.text
In point edit mode, jumps to next handle. Hopper til næste håndtag i punktredigeringstilstand,
01020000.xhp
hd_id3150208
help.text
Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab Skift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tabulator
01020000.xhp
par_id3147506
help.text
In point edit mode, jumps to previous handle. Hopper til foregående håndtag i punktredigeringstilstand,
01020000.xhp
hd_id3153231
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
par_id3152969
help.text
Leaves the current selection. Forlader den aktuelle markering.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
arrow key piletast LibreOffice Help - master

Vedtaget: 29/3 2005

key -tasten LibreOffice UI - master
Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
01020000.xhp
hd_id3163726
help.text
Source string description
jSEbF
Source string location
01020000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 312