Translation

01020000.xhp par_id3152969 help.text
English exA5h
Context English Bulgarian Actions
01020000.xhp
par_id3151016
help.text
Jumps between windows. Превключва между прозорците.
01020000.xhp
hd_id3153965
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
par_id3153535
help.text
Selection of the control fields. Избиране на контроли.
01020000.xhp
hd_id3152484
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01020000.xhp
par_id3149257
help.text
Selection of the control fields in opposite direction. Избиране на контроли в обратна посока.
01020000.xhp
hd_id3154967
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter
01020000.xhp
par_id3147255
help.text
Inserts the selected control. Вмъква избраната контрола.
01020000.xhp
hd_id3163726
help.text
Arrow key Клавиш със стрелка
01020000.xhp
par_idN109BA
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+arrow key <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+клавиш стрелка
01020000.xhp
par_id3145791
help.text
Moves the selected control in steps of 1 mm in the respective direction. In point edit mode, it changes the size of the selected control. Мести избраната контрола на стъпки от 1 мм в съответната посока. В режим „редактиране по възли“ променя размера на избраната контрола.
01020000.xhp
hd_id3154665
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab
01020000.xhp
par_id3155581
help.text
In point edit mode, jumps to next handle. В режим „редактиране по възли“ превключва към следващия манипулатор.
01020000.xhp
hd_id3150208
help.text
Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab
01020000.xhp
par_id3147506
help.text
In point edit mode, jumps to previous handle. В режим „редактиране по възли“ превключва към предходния манипулатор.
01020000.xhp
hd_id3153231
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
par_id3152969
help.text
Leaves the current selection. Изоставя текущия избор.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01020000.xhp
par_id3152969
help.text
Source string description
exA5h
Source string location
01020000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 320