Translation

01010000.xhp par_id3150665 help.text
English AKSAZ
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
hd_id3151357
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+N <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+N
01010000.xhp
par_id3148408
help.text
Opens the <emph>Templates</emph> dialog. Отваря диалоговия прозорец <emph>Шаблони</emph>.
01010000.xhp
hd_id3150043
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+P <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+P
01010000.xhp
par_id3147100
help.text
Prints document. Отпечатва документа.
01010000.xhp
hd_id3158474
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F
01010000.xhp
par_id3150091
help.text
Activates the <emph>Find</emph> toolbar. Активира лентата <emph>Търсене</emph>.
01010000.xhp
hd_id3158414
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+H <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+H
01010000.xhp
par_id3150090
help.text
Calls the <emph>Find & Replace</emph> dialog. Отваря диалоговия прозорец <emph>Търсене и замяна</emph>.
01010000.xhp
hd_id3148800
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+F <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+F
01010000.xhp
par_id3149527
help.text
Searches for the last entered search term. Търси последния въведен израз за търсене.
01010000.xhp
hd_id3154198
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Ctrl+Shift+J</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Ctrl+Shift+J</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
par_id3150567
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Toggles the view between fullscreen mode and normal mode in Writer or Calc.</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Превключва изгледа между режим на цял екран и нормален режим в Writer и Calc.</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
hd_id3151049
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+R <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+R
01010000.xhp
par_id3148462
help.text
Redraws the document view. Опреснява изгледа на документа.
01010000.xhp
hd_id3149035
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+I <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+I
01010000.xhp
par_id3150665
help.text
Enable or disable the selection cursor in read-only text. Разрешава или забранява курсора за избиране в текст само за четене.
01010000.xhp
hd_id3149404
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>F1</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>F1</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
par_id3145410
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Starts the $[officename] Help.</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Отваря помощта на $[officename].</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
par_id3153697
help.text
In the $[officename] Help: jumps to main help page. В помощта на $[officename]: преход към главната страница на помощта.
01010000.xhp
hd_id3154951
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Shift+F1</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Shift+F1</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
par_id3153309
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Context Help</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"/><defaultinline>Контекстна помощ</defaultinline></switchinline>
01010000.xhp
hd_id3159220
help.text
Shift+F2 Shift+F2
01010000.xhp
par_id3151241
help.text
Turns on <emph>Extended Tips</emph> for the currently selected command, icon or control. Включва <emph>разширените подсказки</emph> за текущо избраната команда, икона или контрола.
01010000.xhp
hd_id3154532
help.text
F6 F6
01010000.xhp
par_id3144506
help.text
Sets focus in next visible subwindow, including menu bar, toolbars, windows such as Sidebar and Navigator, and document canvas/data source. Премества фокуса в следващия видим подпрозорец, включително лентата с менюта, лентите с инструменти, прозорци от рода на страничната лента и навигатора и платното за документи / източника на данни.
01010000.xhp
hd_id3144771
help.text
Shift+F6 Shift+F6
01010000.xhp
par_id3147075
help.text
Sets focus in previous subwindow. Премества фокуса в предходния подпрозорец.
01010000.xhp
par_id341612296864115
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+F6</keycode> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+F6</keycode>
01010000.xhp
par_id521612296878916
help.text
Sets focus in the document canvas/data source. Премества фокуса в платното за документи/източника на данни.
01010000.xhp
hd_id3156191
help.text
F10 F10
01010000.xhp
par_id3156172
help.text
Activates the first menu (File menu). Активира първото меню (менюто Файл).

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01010000.xhp
par_id3150665
help.text
Source string description
AKSAZ
Source string location
01010000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 74