Translation

01010000.xhp hd_id3149488 help.text
English GCwfN
Context English Bulgarian
01010000.xhp
hd_id3156191
help.text
F10 F10
01010000.xhp
par_id3156172
help.text
Activates the first menu (File menu). Активира първото меню (менюто Файл).
01010000.xhp
hd_id3159093
help.text
Shift+F10 Shift+F10
01010000.xhp
par_id3148606
help.text
Opens the context menu. Отваря контекстното меню
01010000.xhp
par_id631612398592490
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Shift+F10</keycode> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><keycode>Command</keycode></caseinline><defaultinline><keycode>Ctrl</keycode></defaultinline></switchinline><keycode>+Shift+F10</keycode>
01010000.xhp
par_id111612398626979
help.text
Docks and undocks floating subwindows such as unlocked toolbars, Sidebar and Navigator. Закачва и откачва плаващи подпрозорци като отключените ленти с инструменти, страничната лента и навигатора.
01010000.xhp
hd_id3159094
help.text
Ctrl+Alt+Shift+Home Ctrl+Alt+Shift+Home
01010000.xhp
par_id3148607
help.text
Shows/hides main menu. Показва/скрива главното меню.
01010000.xhp
hd_id3146871
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F4 or <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+F4 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F4 или <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+F4
01010000.xhp
par_id3157978
help.text
Closes the current document. Closes $[officename] when the last open document is closed. Затваря текущия документ. Затваря $[officename], когато бъде затворен последният отворен документ.
01010000.xhp
hd_id3149258
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Q <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Q
01010000.xhp
par_id3153966
help.text
Exits application. Затваря приложението.
01010000.xhp
hd_id31541233
help.text
Shortcut keys for editing or formatting documents Клавишни комбинации за редактиране и форматиране на документи
01010000.xhp
hd_id31533672
help.text
Shortcut Keys Клавишни комбинации
01010000.xhp
par_id31560602
help.text
Effect Действие
01010000.xhp
hd_id3149488
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab
01010000.xhp
par_id3149912
help.text
When positioned at the start of a header, a tab is inserted. Ако текущата позиция е в началото на заглавие, се вмъква табулатор.
01010000.xhp
hd_id3148573
help.text
Enter (if an OLE object is selected) Enter (ако е избран OLE обект)
01010000.xhp
par_id3154162
help.text
Activates the selected OLE object. Активира избрания OLE обект.
01010000.xhp
hd_id3146990
help.text
Enter (if a drawing object or text object is selected) Enter (ако е избран графичен или текстов обект)
01010000.xhp
par_id3153839
help.text
Activates text input mode. Активира режима за въвеждане на текст.
01010000.xhp
hd_id3153538
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+X <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+X
01010000.xhp
par_id3166450
help.text
Cuts out the selected elements. Изрязва избраните елементи.
01010000.xhp
hd_id3155904
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+C <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+C
01010000.xhp
par_id3148537
help.text
Copies the selected items. Копира избраните елементи.
01010000.xhp
hd_id3156318
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+V <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+V
01010000.xhp
par_id3147005
help.text
Pastes from the clipboard. Поставя съдържанието на клипборда.
01010000.xhp
par_id071620091225295
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Option</caseinline><defaultinline>Ctrl+Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+V <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Option</caseinline><defaultinline>Ctrl+Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+V
01010000.xhp
par_id0716200912253022
help.text
Pastes unformatted text from the clipboard. The text is pasted using the format that exists at the insertion point. Поставя неформатиран текст от клипборда. Използва се съществуващият формат в точката на вмъкване.
01010000.xhp
par_idN10F47
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+V <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Shift+V
01010000.xhp
par_idN10F4B
help.text
Opens the <emph>Paste Special</emph> dialog. Отваря диалоговия прозорец <emph>Специално поставяне</emph>.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01010000.xhp
hd_id3149488
help.text
Source string description
GCwfN
Source string location
01010000.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 103