Translation

01020000.xhp par_id3145645 help.text
English 7pFom
Context English Bulgarian Actions
01010000.xhp
par_id4939725
help.text
The ratio of the object's width to height is fixed. Съотношението между ширината и височината на обекта се фиксира.
01020000.xhp
tit
help.text
Database Shortcut Keys Клавишни комбинации за бази от данни
01020000.xhp
bm_id3149809
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in databases</bookmark_value><bookmark_value>databases; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>клавишни комбинации; в бази от данни</bookmark_value><bookmark_value>бази от данни; клавишни комбинации</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3149809
help.text
<variable id="DB_keys"><link href="text/shared/04/01020000.xhp" name="Database Shortcut Keys">Database Shortcut Keys</link></variable> <variable id="DB_keys"><link href="text/shared/04/01020000.xhp" name="Клавишни комбинации за бази от данни">Клавишни комбинации за бази от данни</link></variable>
01020000.xhp
par_id3152462
help.text
The following is a list of shortcut keys available within databases. Следва списък на клавишните комбинации, достъпни при работа с бази от данни.
01020000.xhp
par_id3147350
help.text
The general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">shortcut keys in $[officename]</link> also apply. Общите <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">клавишни комбинации в $[officename]</link> също са приложими.
01020000.xhp
hd_id3159155
help.text
Shortcut keys for databases Клавишни комбинации за бази от данни
01020000.xhp
hd_id3149378
help.text
In the query design При проектиране на заявка
01020000.xhp
hd_id3148389
help.text
Shortcut Keys Клавишни комбинации
01020000.xhp
par_id3151051
help.text
Effect Действие
01020000.xhp
hd_id3149417
help.text
F6 F6
01020000.xhp
par_id3155852
help.text
Jump between the query design areas. Превключва между областите за проектиране на заявка.
01020000.xhp
hd_id3149583
help.text
Delete Delete
01020000.xhp
par_id3150593
help.text
Deletes a table from the query design. Изтрива таблица от макета на заявката.
01020000.xhp
hd_id3148879
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
par_id3145645
help.text
Selects the connection line. Избира съединителната линия.
01020000.xhp
hd_id3157975
help.text
Shift+F10 Shift+F10
01020000.xhp
par_id3150418
help.text
Opens the context menu. Отваря контекстното меню
01020000.xhp
hd_id3151318
help.text
F4 F4
01020000.xhp
par_id3157846
help.text
Shows a Preview. Показва мостра.
01020000.xhp
par_id8985259
help.text
F5 F5
01020000.xhp
par_id336313
help.text
Runs query. Стартира заявка.
01020000.xhp
par_id5499435
help.text
F7 F7
01020000.xhp
par_id346995
help.text
Adds table or query. Добавя таблица или заявка.
01020000.xhp
hd_id3149403
help.text
Control Properties Window Прозорец „Свойства на контрола“
01020000.xhp
par_idN1075E
help.text
Shortcut Keys Клавишни комбинации
01020000.xhp
par_idN10764
help.text
Effect Действие
01020000.xhp
hd_id3153510
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Down Arrow <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+стрелка надолу
01020000.xhp
par_id3148572
help.text
Opens the combo box. Отваря списъка на комбинираното поле.
01020000.xhp
hd_id3151205
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Up Arrow <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+стрелка нагоре
01020000.xhp
par_id3145302
help.text
Closes the combo box. Затваря списъка на комбинираното поле.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01020000.xhp
par_id3145645
help.text
Source string description
7pFom
Source string location
01020000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
bg/helpcontent2/source/text/shared/04.po, string 271