Translation

06130100.xhp tit help.text
English tBtMd
Context English Czech Actions
06130030.xhp
bm_id401571328832739
help.text
<bookmark_value>javascript scripts;run</bookmark_value> <bookmark_value>beanshell scripts;run</bookmark_value> <bookmark_value>java scripts;run</bookmark_value> <bookmark_value>run scripts;java</bookmark_value> <bookmark_value>run scripts;javascript</bookmark_value> <bookmark_value>run scripts;beanshell</bookmark_value> <bookmark_value>skripty JavaScriptu;spustit</bookmark_value> <bookmark_value>skripty BeanShellu;spustit</bookmark_value> <bookmark_value>skripty Javy;spustit</bookmark_value> <bookmark_value>spustit skripty;Java</bookmark_value> <bookmark_value>spustit skripty;JavaScript</bookmark_value> <bookmark_value>spustit skripty;BeanShell</bookmark_value>
06130030.xhp
par_idN10A39
help.text
<variable id="script">Scripts</variable> <variable id="skript">Skripty</variable>
06130030.xhp
par_idN109BE
help.text
Macros Makra
06130030.xhp
par_idN109C2
help.text
<ahelp hid="cui/ui/scriptorganizer/ScriptOrganizerDialog">Select a macro or script from <emph>My Macros</emph>, <emph>%PRODUCTNAME Macros</emph>, or an open document. To view the available macros or scripts, double-click an entry.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/scriptorganizer/ScriptOrganizerDialog">Vyberte makro nebo skript z části <emph>Moje makra</emph>, <emph>Makra %PRODUCTNAME</emph> nebo z otevřeného dokumentu. Dostupné skripty a makra zobrazíte poklepáním na položku.</ahelp>
06130030.xhp
par_idN109CD
help.text
Run Spustit
06130030.xhp
par_idN109D1
help.text
<ahelp hid="cui/ui/scriptorganizer/run">To run a script, select a script in the list, and then click <emph>Run</emph>.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/scriptorganizer/run">Chcete-li skript spustit, vyberte jej ze seznamu a klepněte na <emph>Spustit</emph>.</ahelp>
06130030.xhp
par_idN109E8
help.text
Create Vytvořit
06130030.xhp
par_idN109EC
help.text
<ahelp hid="cui/ui/scriptorganizer/create">Creates a new script.</ahelp> The default script editor opens after you enter a name for the script. <ahelp hid="cui/ui/scriptorganizer/create">Vytvoří nový skript.</ahelp> Po zadání názvu skriptu se otevře výchozí editor skriptů.
06130030.xhp
par_idN10A04
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/newlibdialog/NewLibDialog">Enter a name for the script.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/newlibdialog/NewLibDialog">Zadejte název skriptu.</ahelp>
06130030.xhp
par_idN10A2F
help.text
Edit Upravit
06130030.xhp
par_idN10A33
help.text
<ahelp hid="cui/ui/scriptorganizer/edit">Opens the default script editor for your operating system.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/scriptorganizer/edit">Otevře výchozí editor skriptu podle operačního systému.</ahelp>
06130030.xhp
par_idN10A4B
help.text
Rename Přejmenovat
06130030.xhp
par_idN10A4F
help.text
<ahelp hid="cui/ui/scriptorganizer/rename">Opens a dialog where you can change the name of the selected script.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/scriptorganizer/rename">Otevře dialogové okno, kde je možné změnit název vybraného skriptu.</ahelp>
06130030.xhp
par_idN10A66
help.text
Delete Smazat
06130030.xhp
par_idN10A6A
help.text
<ahelp hid="cui/ui/scriptorganizer/delete">Prompts you to delete the selected script.</ahelp> <ahelp hid="cui/ui/scriptorganizer/delete">Po potvrzení vybraný skript smaže.</ahelp>
06130100.xhp
tit
help.text
Change Password Změnit heslo
06130100.xhp
hd_id3153514
help.text
Change Password Změnit heslo
06130100.xhp
par_id3154545
help.text
<ahelp hid="svx/ui/passwd/PasswordDialog">Protects the selected library with a password.</ahelp> You can enter a new password, or change the current password. <ahelp hid="svx/ui/passwd/PasswordDialog">Chrání vybranou knihovnu heslem.</ahelp> Umožňuje zadat nové heslo nebo stávající heslo změnit.
06130100.xhp
hd_id3145759
help.text
Old password Staré heslo
06130100.xhp
hd_id3150603
help.text
Password Heslo
06130100.xhp
par_id3144415
help.text
<ahelp hid="svx/ui/passwd/oldpassEntry">Enter the current password for the selected library.</ahelp> <ahelp hid="svx/ui/passwd/oldpassEntry">Zadejte stávající heslo pro vybranou knihovnu.</ahelp>
06130100.xhp
hd_id3145160
help.text
New password Nové heslo
06130100.xhp
hd_id3149525
help.text
Password Heslo
06130100.xhp
par_id3159194
help.text
<ahelp hid="svx/ui/passwd/newpassEntry">Enter a new password for the selected library.</ahelp> <ahelp hid="svx/ui/passwd/newpassEntry">Zadejte nové heslo pro vybranou knihovnu.</ahelp>
06130100.xhp
hd_id3166445
help.text
Confirm Potvrdit
06130100.xhp
par_id3153114
help.text
<ahelp hid="svx/ui/passwd/confirmpassEntry">Reenter the new password for the selected library.</ahelp> <ahelp hid="svx/ui/passwd/confirmpassEntry">Zopakujte nové heslo pro vybranou knihovnu.</ahelp>
06130200.xhp
tit
help.text
Organize Macros Správce maker
06130200.xhp
bm_id3237403
help.text
<bookmark_value>macros;organizing</bookmark_value><bookmark_value>organizing;macros and scripts</bookmark_value><bookmark_value>script organization</bookmark_value> <bookmark_value>makra; správa</bookmark_value><bookmark_value>správa; makra a skripty</bookmark_value><bookmark_value>organizace skriptů</bookmark_value>
06130200.xhp
par_idN1054B
help.text
<variable id="organize_macros"><link href="text/shared/01/06130200.xhp">Organize Macros</link></variable> <variable id="organize_macros"><link href="text/shared/01/06130200.xhp">Správce maker</link></variable>
06130200.xhp
par_idN105B7
help.text
<ahelp hid=".">Opens a submenu with links to dialogs where you can organize macros and scripts.</ahelp> <ahelp hid=".">Otevře podnabídku s odkazy na dialogová okna, v nichž je možné spravovat makra a skripty.</ahelp>
06130200.xhp
par_idN1057F
help.text
<link href="text/shared/01/06130000.xhp">%PRODUCTNAME Basic</link> <link href="text/shared/01/06130000.xhp">%PRODUCTNAME Basic</link>
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
The following string has the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared/01
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared/01

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
06130100.xhp
tit
help.text
Source string description
tBtMd
Source string location
06130100.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/shared/01.po, string 4489