Translation

00000001.xhp par_id1094088 help.text
English dmHNo
Context English Basque Actions
00000001.xhp
tit
help.text
Frequently-Used Buttons Gehien erabiltzen diren botoiak
00000001.xhp
hd_id3152952
help.text
Frequently-Used Buttons Gehien erabiltzen diren botoiak
00000001.xhp
hd_id3147617
help.text
Cancel Utzi
00000001.xhp
par_id3155913
help.text
<ahelp hid=".">Clicking <emph>Cancel</emph> closes a dialog without saving any changes made.</ahelp> <ahelp hid="."><emph>Utzin</emph> klik egitean itxi egiten da elkarrizketa-koadroa aldaketak gorde gabe.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id2341685
help.text
Finish Amaitu
00000001.xhp
par_id6909390
help.text
<ahelp hid=".">Applies all changes and closes the wizard.</ahelp> <ahelp hid=".">Aldaketa guztiak aplikatu eta morroia ixten du.</ahelp>
00000001.xhp
hd_id3147477
help.text
Toolbars Tresna-barrak
00000001.xhp
par_id3149783
help.text
By clicking the arrow next to some icons you open a toolbar. To move a toolbar, drag the title bar. As soon as you release the mouse button, the toolbar remains at the new position. Drag the title bar to another position, or drag to an edge of the window, where the toolbar will dock. Close a toolbar by clicking the <emph>Close Window</emph> icon. Make the toolbar visible again by choosing <emph>View - Toolbars - (toolbar name)</emph>. Zenbait ikonoren alboko gezian klik egitean tresna-barra bat irekitzen da. Tresna-barra lekuz aldatzeko, arrastatu titulu-barra. Sagu-botoia askatu bezain laster, tresna-barra kokaleku berrian geratuko da. Arrastatu titulu-barra beste kokaleku batera, edo arrastatu leihoaren ertz batera, eta tresna-barra hor atrakatuko da. Tresna-barra bat ixteko, egin klik <emph>Itxi leihoa</emph> ikonoan. Tresna-barra berriz ere ikusgai ipintzeko, hautatu <emph>Ikuspegia - Tresna-barrak - (barraren izena)</emph>.
00000001.xhp
hd_id3152414
help.text
Spin button Biratze-botoia
00000001.xhp
par_id1094088
help.text
In form controls, a spin button is a property of a numerical field, currency field, date field, or time field. If the property "Spin button" is enabled, the field shows a pair of symbols with arrows pointing to opposing directions, either vertically or horizontally. Inprimaki-kontroletan, biratze-botoia bat zenbakizko eremu baten, moneta-eremu baten, data-eremu baten edo ordu-eremu baten propietate bat da. "Biratze-botoia" propietatea gaituta badago, eremuak bi ikur erakutsiko ditu, aurkako norabidera zuzenduta dauden geziak dituztenak, bai bertikalean bai horizontalean.
00000001.xhp
par_id7493209
help.text
In the <emph>Basic IDE</emph>, a spin button is the name used for the numerical field together with the two arrow symbols. <emph>Basic IDE</emph> ingurunean, biratze-botoi bat zenbakizko eremurako erabiltzen den izena da, bi gezi-ikurrekin batera.
00000001.xhp
par_id3155599
help.text
You can type a numerical value into the field next to the spin button, or select the value with the <emph>Up Arrow</emph> or <emph>Down Arrow</emph> symbols on the spin button. On the keyboard you can press the <item type="keycode">Up Arrow</item> and <item type="keycode">Down Arrow</item> keys to increase or reduce the value. You can press the <item type="keycode">Page Up</item> and <item type="keycode">Page Down</item> keys to set the maximum and minimum value. Zenbakizko balio bat idatz daiteke biratze-botoiaren alboan dagoen eremuan, edo balio bat hauta daiteke biratze-botoiaren <emph>gorako geziaren</emph> edo <emph>beherako geziaren</emph> ikurrak erabilita. Teklatuan, <item type="keycode">gorako geziaren</item> edo <item type="keycode">beherako geziaren</item> tekla saka daiteke balioa handitzeko edo txikitzeko. <item type="keycode">Orrialdea gora</item> eta <item type="keycode">Orrialdea behera</item> teklak saka daitezke balio maximoa eta minimoa ezartzeko.
00000001.xhp
par_id3150264
help.text
If the field next to the spin button defines numerical values, you can also define a <link href="text/shared/00/00000003.xhp#measurement_units" name="measurement unit">measurement unit</link>, for example, <emph>1 cm or 5 mm, 12 pt or 2"</emph>. Biratze-botoiaren pondoko eremuak zenbakizko balioak definitzen baditu, <link href="text/shared/00/00000003.xhp#measurement_units" name="measurement unit">neurri-unitate bat</link> ere definitu daiteke, adibidez <emph>1 cm edo 5 mm, 12 pt edo 2"</emph>.
00000001.xhp
hd_id3154232
help.text
Convert Bihurtu
00000001.xhp
par_id3148983
help.text
<ahelp hid=".">If you click forward through the dialog, this button is called <emph>Next</emph>. On the last page the button has the name <emph>Convert</emph>. The conversion is then performed by clicking the button.</ahelp> <ahelp hid=".">Elkarrizketa-koadroan aurrera jarraitzeko klik egiten baduzu; botoi horrek <emph>Hurrengoa</emph> izena du. Azken orrialdean <emph>Bihurtu</emph> izena du botoiak. Botoia sakatzean bihurketa egingo da. </ahelp>
00000001.xhp
hd_id3145129
help.text
Context Menu Laster-menua
00000001.xhp
par_id3156553
help.text
<variable id="context">To activate the context menu of an object, first click the object with the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline>left</defaultinline></switchinline> mouse button to select it, and then, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">while holding down the <emph>Ctrl</emph> key or the <emph>Command</emph> and <emph>Option</emph> keys, click the mouse button again</caseinline><defaultinline> click the right mouse button</defaultinline></switchinline>. Some context menus can be called even if the object has not been selected. Context menus are found just about everywhere in $[officename].</variable> <variable id="context">Objektu baten laster-menua aktibatzeko, sakatu objektua saguaren <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline>ezkerreko</defaultinline></switchinline> botoiarekin hura hautatzeko, eta ondoren, <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>Ctrl</emph> tekla edo <emph>⌘</emph> eta <emph>⌥</emph> teklak sakatuta mantenduz, sakatu berriro saguaren </caseinline><defaultinline>eskuineko</defaultinline></switchinline> botoia. Laster-menu batzuk objektua hautatu gabe ere ireki daitezke. Laster-menuak edonon daude $[officename] aplikazioan.</variable>
00000001.xhp
hd_id3149180
help.text
Delete Ezabatu
00000001.xhp
par_id3153750
help.text
<ahelp hid=".">Deletes the selected element or elements after confirmation.</ahelp> <ahelp hid=".">Hautatutako elementuak ezabatzen ditu ekintza berretsi ondoren. </ahelp>
00000001.xhp
hd_id3147557
help.text
Delete Ezabatu
00000001.xhp
par_id3155338
help.text
<ahelp hid=".">Deletes the selected element or elements without requiring confirmation.</ahelp> <ahelp hid=".">Hautatutako elementuak ezabatzen ditu, berrespenik eskatu gabe. </ahelp>
00000001.xhp
hd_id3148620
help.text
Metrics Neurria
00000001.xhp
par_id3145345
help.text
You can enter values in the input fields in different <link href="text/shared/00/00000003.xhp#measurement_units" name="units of measurement">units of measurement</link>. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1 cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value. Hainbat <link href="text/shared/00/00000003.xhp#measurement_units" name="units of measurement">neurri-unitatetan</link> sartu daitezke balioak sarrera-eremuetan. Lehenetsitako unitatea zentimetroa da. Hala ere, zehazki zentimetro bateko tarte bat lortu nahi baduzu, idatzi '1cm'. Unitate osagarriak erabil daitezke testuinguruaren arabera, adibidez '12 pt' 12 puntuko espaziorako. Unitate berriaren balioa ez bada erreala, aurrez zehaztutako gehieneko edo gutxieneko balioak erabiliko ditu programak.
00000001.xhp
hd_id3155535
help.text
Close Itxi
00000001.xhp
par_id3147008
help.text
<ahelp hid=".">Closes the dialog and saves all changes.</ahelp> <ahelp hid=".">Elkarrizketa-koadroa itxi, eta aldaketa guztiak gordetzen ditu.</ahelp>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
currency moneta LibreOffice UI - master
form inprimaki LibreOffice UI - master
spin button biratze-botoi LibreOffice UI - master

String information

Context
00000001.xhp
par_id1094088
help.text
Source string description
dmHNo
Source string location
00000001.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/shared/00.po, string 10