Translation

keyboard.xhp par_id3155062 help.text
English gQRPD
Context English Estonian Actions
join_objects3d.xhp
par_id3154652
help.text
Choose <emph>Edit - Paste</emph>. Both objects are now part of the same group. If you want, you can edit the individual objects or change their position within the group. Vali <emph>Redigeerimine - Aseta</emph>. Mõlemad objektid on nüüd sama rühma liikmed. Soovi korral on võimalik muuta nende paigutust rühmas.
join_objects3d.xhp
par_id3155376
help.text
Double-click outside the group to exit the group. Rühmast väljumiseks tee väljaspool rühma topeltklõps.
join_objects3d.xhp
par_id3148606
help.text
You cannot intersect or subtract 3D objects. Ruumilise objektide vahet või ühisosa ei ole võimalik konstrueerida.
join_objects3d.xhp
par_id3154537
help.text
<link href="text/simpress/02/10090000.xhp" name="Objects in 3D">Objects in 3D</link> <link href="text/simpress/02/10090000.xhp" name="Ruumilised objektid">Ruumilised objektid</link>
keyboard.xhp
tit
help.text
Shortcut Keys for Drawing Objects Kiirklahvid joonistusobjektide puhul
keyboard.xhp
bm_id3155628
help.text
<bookmark_value>accessibility; %PRODUCTNAME Draw</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; text entry mode</bookmark_value><bookmark_value>text entry mode for draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>hõlbustus; %PRODUCTNAME Draw</bookmark_value><bookmark_value>joonistusobjektid; tekstisisestusrežiim</bookmark_value><bookmark_value>tekstisisestusrežiim joonistusobjektides</bookmark_value>
keyboard.xhp
hd_id3155628
help.text
<variable id="keyboard"><link href="text/sdraw/guide/keyboard.xhp" name="Shortcut Keys for Drawing Objects">Shortcut Keys for Drawing Objects</link></variable> <variable id="keyboard"><link href="text/sdraw/guide/keyboard.xhp" name="Kiirklahvid joonistusobjektide puhul">Kiirklahvid joonistusobjektide puhul</link></variable>
keyboard.xhp
par_id3148663
help.text
You can create and edit drawing objects using the keyboard. Joonistusi saab luua ja redigeerida ka klaviatuuri abil.
keyboard.xhp
hd_id3125863
help.text
To Create and Edit a Drawing Object Joonituse loomiseks või redigeerimiseks
keyboard.xhp
par_id3153188
help.text
Press <item type="keycode">F6</item> to navigate to the <emph>Drawing</emph> bar. Klahvi <item type="keycode">F6</item> korduv vajutamine viib <emph>joonistusribale</emph>.
keyboard.xhp
par_id3146971
help.text
Press the <item type="keycode">Right</item> arrow key until you reach the toolbar icon of a drawing tool. Vajuta <item type="keycode">noolt paremale</item>, kuni jõuad vajalikule ikoonile joonistusribal.
keyboard.xhp
par_idN106CD
help.text
If there is an arrow next to the icon, the drawing tool opens a sub toolbar. Press the <item type="keycode">Up</item> or <item type="keycode">Down</item> arrow key to open the sub toolbar, then press the <item type="keycode">Right</item> or <item type="keycode">Left</item> key to select an icon. Kui ikooni kõrval on nool, saab avada hüpikriba. Vajuta nooleklahve <item type="keycode">üles</item> või <item type="keycode">alla</item>, mis avavad hüpikriba, nooleklahvide <item type="keycode">paremale</item> või <item type="keycode">vasakule</item> abil vali vajalik ikoon.
keyboard.xhp
par_id3147338
help.text
Press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Enter</item>. Vajuta <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode"> Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item> </defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Enter</item>.
keyboard.xhp
par_id3154705
help.text
The object is created at the center of the current document. Objekt luuakse aktiivse lehe keskele.
keyboard.xhp
par_id3155962
help.text
To return to the document, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+F6</item>. Tagasipöördumiseks dokumendi juurde vajuta <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+F6</item>.
keyboard.xhp
par_id3155062
help.text
You can use the arrow keys to position the object where you want. To choose a command from the context menu for the object, press <item type="keycode">Shift+F10</item>. Nooleklahvide abil saab objekti paigutada soovitud kohta. Kontekstimenüü käskude kasutamiseks vajuta <item type="keycode">Shift+F10</item>.
keyboard.xhp
hd_id3150306
help.text
To Select an Object Objekti valimiseks
keyboard.xhp
par_id3152990
help.text
Press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+F6</item> to enter the document. Dokumenti sisenemiseks vajuta <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+F6</item>.
keyboard.xhp
par_id3145587
help.text
Press <item type="keycode">Tab</item> until you reach the object you want to select. Vajuta <item type="keycode">tabeldusklahvi</item>, kuni jõuad objektini, mida soovid valida.
layer_move.xhp
tit
help.text
Moving Objects to a Different Layer Objektide teisaldamine teisele kihile
layer_move.xhp
bm_id3150752
help.text
<bookmark_value>objects; moving in layers</bookmark_value><bookmark_value>layers; moving objects</bookmark_value><bookmark_value>moving; between layers</bookmark_value> <bookmark_value>objektid;liigutamine kihtidel</bookmark_value><bookmark_value>kihid;objektide liigutamine</bookmark_value><bookmark_value>liigutamine;kihilt kihile</bookmark_value>
layer_move.xhp
hd_id3150752
help.text
<variable id="layer_move"><link href="text/sdraw/guide/layer_move.xhp" name="Moving Objects to a Different Layer">Moving Objects to a Different Layer</link></variable> <variable id="layer_move"><link href="text/sdraw/guide/layer_move.xhp" name="Moving Objects to a Different Layer">Objektide teisaldamine teisele kihile</link></variable>
layer_move.xhp
par_idN10622
help.text
Drawings in %PRODUCTNAME Draw support layers. %PRODUCTNAME Draw' joonistused toetavad kihte.
layer_move.xhp
par_id3148488
help.text
Click and hold the object until its edges flash. Klõpsa objektil ja hoia nuppu all, kuni hiirekursor vahetub.
layer_move.xhp
par_id3145587
help.text
Drag the object to the name tab of the layer you want to move it to. Lohista objekt selle kihi kaardile, kuhu soovid objekti teisaldada.
layer_move.xhp
par_id3148868
help.text
Release the object. Lase objektist lahti.
layer_new.xhp
tit
help.text
Inserting Layers Kihtide lisamine
layer_new.xhp
bm_id3148797
help.text
<bookmark_value>layers; inserting and editing</bookmark_value><bookmark_value>inserting; layers</bookmark_value><bookmark_value>changing;layer properties</bookmark_value> <bookmark_value>kihid; lisamine ja redigeerimine</bookmark_value><bookmark_value>lisamine; kihid</bookmark_value><bookmark_value>muutmine; kihi omadused</bookmark_value>
layer_new.xhp
hd_id3148797
help.text
<variable id="layer_new"><link href="text/sdraw/guide/layer_new.xhp" name="Inserting Layers">Inserting Layers</link></variable> <variable id="layer_new"><link href="text/sdraw/guide/layer_new.xhp" name="Inserting Layers">Kihtide lisamine</link></variable>
layer_new.xhp
par_idN10614
help.text
Drawings in %PRODUCTNAME Draw support layers. %PRODUCTNAME Draw' joonistused toetavad kihte.
layer_new.xhp
par_idN10643
help.text
Right-click the layer tab area at the bottom. Tee allservas oleval kihi sildil paremklõps.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
keyboard.xhp
par_id3155062
help.text
Source string description
gQRPD
Source string location
keyboard.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 216