Translation

text_enter.xhp tit help.text
English SFGmo
Context English Estonian
main.xhp
hd_id3150043
help.text
Editing Text Teksti redigeerimine.
main.xhp
hd_id3147003
help.text
Working with Layers Töö kihtidega
main.xhp
hd_id3145585
help.text
Miscellaneous Mitmesugust
rotate_object.xhp
tit
help.text
Rotating Objects Objektide pööramine
rotate_object.xhp
bm_id3154684
help.text
<bookmark_value>rotating; draw objects</bookmark_value><bookmark_value>draw objects; rotating</bookmark_value><bookmark_value>pivot points of draw objects</bookmark_value><bookmark_value>skewing draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>pööramine; joonistusobjektid</bookmark_value><bookmark_value>joonistusobjektid; pööramine</bookmark_value><bookmark_value>rakenduspunktid joonistusobjektides</bookmark_value><bookmark_value>joonistusobjektide kallutamine</bookmark_value>
rotate_object.xhp
hd_id3154684
help.text
<variable id="rotate_object"><link href="text/sdraw/guide/rotate_object.xhp" name="Rotating Objects">Rotating Objects</link></variable> <variable id="rotate_object"><link href="text/sdraw/guide/rotate_object.xhp" name="Objektide pööramine">Objektide pööramine</link></variable>
rotate_object.xhp
par_id3149262
help.text
You can rotate an object around its default pivot point (center point) or a pivot point that you designate. Joonistusobjekti saab pöörata selle vaikimisi rakenduspunkti (keskpunkti) või oma määratud rakenduspunkti suhtes.
rotate_object.xhp
par_id3146975
help.text
<image id="img_id3154729" src="cmd/sc_toggleobjectrotatemode.png" width="0.564cm" height="0.564cm"><alt id="alt_id3154729">Icon</alt></image> <image id="img_id3154729" src="cmd/sc_toggleobjectrotatemode.png" width="0.564cm" height="0.564cm"><alt id="alt_id3154729">Ikoon</alt></image>
rotate_object.xhp
par_id3150716
help.text
Select the object you want to rotate. On the <emph>Mode</emph> toolbar in $[officename] Draw or on the <emph>Drawing</emph> bar in $[officename] Impress, click the <emph>Rotate</emph> icon. Vali objekt, mida soovid pöörata. Klõpsa ikoonil <emph>Pööra</emph>, mis asub $[officename] Draw' <emph>režiimiribal</emph> või $[officename] Impressi <emph>joonistusribal</emph>.
rotate_object.xhp
par_id3149021
help.text
Move the pointer to a corner handle so that the pointer changes to a rotate symbol. Drag the handle to rotate the object. Vii kursor nurgapideme kohale nii, et kursor muutub pööramise märgiks. Pööramiseks lohista pidet.
rotate_object.xhp
par_id0930200803002335
help.text
Hold down the Shift key to restrict the rotation to multiples of 15 degrees. Pööramise piiramiseks 15 kraadi kordsete nurkadega hoia all klahvi Shift.
rotate_object.xhp
par_id0930200803002463
help.text
Right-click the object to open the context menu. Choose <menuitem>Position and Size - Rotation</menuitem> to enter an exact rotation value. Kontekstimenüü avamiseks tee objektil paremklõps. Vali <menuitem>Asukoht ja suurus - Pööramine</menuitem> ja sisesta täpne pöördenurk.
rotate_object.xhp
par_id3155962
help.text
<image id="img_id3154023" src="media/helpimg/rotieren.png" width="5.424cm" height="3.916cm"><alt id="alt_id3154023">Icon</alt></image> <image id="img_id3154023" src="media/helpimg/rotieren.png" width="5.424cm" height="3.916cm"><alt id="alt_id3154023">Ikoon</alt></image>
rotate_object.xhp
par_id3166424
help.text
To change the pivot point, drag the small circle in the center of the object to a new location. Rakenduspunkti asukoha muutmiseks lohista objekti keskel asuv väike ring uude kohta.
rotate_object.xhp
par_id3159236
help.text
To skew the object vertically or horizontally, drag one of the side handles. Objekti püst- või rõhtsuunas kallutamiseks lohista üht küljepidet.
text_enter.xhp
tit
help.text
Adding Text Teksti lisamine
text_enter.xhp
bm_id3153144
help.text
<bookmark_value>text box</bookmark_value><bookmark_value>inserting;text box</bookmark_value><bookmark_value>copying;text from other documents</bookmark_value><bookmark_value>pasting;text from other documents</bookmark_value><bookmark_value>legends; drawings</bookmark_value> <bookmark_value>tekstikastid</bookmark_value><bookmark_value>lisamine; tekstikastid</bookmark_value><bookmark_value>kopeerimine; tekst teistest dokumentidest</bookmark_value><bookmark_value>asetamine; tekst teistest dokumentidest</bookmark_value><bookmark_value>legendid; joonistused</bookmark_value>
text_enter.xhp
hd_id3153144
help.text
<variable id="text_enter"><link href="text/sdraw/guide/text_enter.xhp" name="Adding Text">Adding Text</link></variable> <variable id="text_enter"><link href="text/sdraw/guide/text_enter.xhp" name="Teksti lisamine">Teksti lisamine</link></variable>
text_enter.xhp
par_id3145750
help.text
There are several types of text you can add to a drawing or presentation: Teksti on võimalik joonistusse või esitlusele lisada mitmel erineval moel:
text_enter.xhp
par_idN10824
help.text
Text in a text box Tekst tekstipaneelil
text_enter.xhp
par_idN10828
help.text
Text that changes character size to fill the frame size Tekst, mis muudab suurust koos paneeliga
text_enter.xhp
par_idN1082C
help.text
Text that is added to any drawing object by double-clicking the object Joonistusobjektile topeltklõpsu abil kirjutatud tekst
text_enter.xhp
par_idN10830
help.text
Text that is copied from a Writer document Writeri dokumendist kopeeritud tekst.
text_enter.xhp
par_idN10834
help.text
Text that is inserted from a text document or HTML document Tekstifailist või HTML-dokumendist lisatud tekst
text_enter.xhp
hd_id3150202
help.text
Adding a Text Box Tekstikasti lisamine
text_enter.xhp
par_id3155266
help.text
Click the <emph>Text</emph> icon<image id="img_id3156450" src="cmd/sc_text.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3156450">Icon</alt></image> and move the mouse pointer to where you want to enter the text box. Klõpsa <emph>teksti</emph> ikoonil <image id="img_id3156450" src="cmd/sc_text.png" width="0.1665in" height="0.1665in"><alt id="alt_id3156450">Ikoon</alt></image> ja vii kursor sinna, kuhu soovid teksti kirjutada.
text_enter.xhp
par_id3149052
help.text
Drag a text box to the size you want in your document. Lohista tekstikasti dokumendis kuni soovitud suuruseni.
text_enter.xhp
par_id3151194
help.text
Type or paste your text into the text box. Kirjuta või aseta tekst tekstikasti.
text_enter.xhp
par_id3145118
help.text
Double-click the text to edit it or to format text properties, such as font size or font color. Click the border of the text box to edit the object properties, such as border color or arranging in front or behind other objects. Toeltklõps tekstil võimaldab redigeerida teksti või muuta selle vormindust, näiteks fondi suurust või värvi. Klõps tekstikasti äärisel võimaldab muuta objekti omadusi nagu äärise värv või objekti järjestus teiste objektide suhtes.
text_enter.xhp
hd_id3150437
help.text
Fitting Text to Frames Tekstipaneelide sobitamine
text_enter.xhp
par_id3146877
help.text
Create a text box as described in the steps above. Loo tekstikast nagu eelpool kirjeldatud.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Estonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
text_enter.xhp
tit
help.text
Source string description
SFGmo
Source string location
text_enter.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
et/helpcontent2/source/text/sdraw/guide.po, string 300