Translation

01020000.xhp hd_id3154205 help.text
English Asv5U
Context English Macedonian Actions
01020000.xhp
par_id3150258
help.text
Enters text mode if a text object is selected. Внесува текстуален режим ако текстуален предмет е избран.
01020000.xhp
hd_id3155851
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter Ctrl+Enter
01020000.xhp
par_id3154046
help.text
Enters text mode if a text object is selected. If there are no text objects or if you have cycled through all of the text objects on the page, a new page is inserted. Внесува тексуален режим ако текстуалниот предмет е избран. Ако не постои никаков текст или ако ги имате веќе внесено сите текстови што сте ги избрале на страницата, нова страница ќе се отвори автоматски.
01020000.xhp
hd_id3149977
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option </caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>
01020000.xhp
par_id3152812
help.text
Press the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> key and drag with the mouse to draw or resize an object from the center of the object outward. Притиснете <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option </caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>командата и влечете со притиснато копче на глушецот во било која насока и предметот ќе се зголемува/намалува од центарот нанадвор или навнатре.
01020000.xhp
hd_id3143232
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+ click on an object <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option </caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+кликни на предмет
01020000.xhp
par_id3156007
help.text
Selects the object behind the currently selected object. Го избира предметот позади тековно избраниот предмет.
01020000.xhp
hd_id3147252
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+click an object <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option </caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+кликни на предмет
01020000.xhp
par_id3145666
help.text
Selects the object in front of the currently selected object. Го избира предметот пред тековно избраниот предмет.
01020000.xhp
hd_id3155325
help.text
Shift key while selecting an object Shift копче додека избирате предмети
01020000.xhp
par_id3159343
help.text
Adds or removes object to or from the selection. Додава или одстранува предмет од изборот.
01020000.xhp
hd_id3083282
help.text
Shift+ drag while moving an object Shift+ влечи со глушецот
01020000.xhp
par_id3145620
help.text
The movement of the selected object is constrained by multiples of 45 degrees. Движењето на избраниот предмет правопропорционално така што го множи со 45 степени.
01020000.xhp
hd_id3154933
help.text
Shift+drag while creating or resizing an object Shift+влечење креира или зголемува/намалува предмет
01020000.xhp
par_id3148831
help.text
Constrains the size to keep the object's aspect ratio. Ја ограничува димензијата на предметот множејки ја со 45 степени
01020000.xhp
hd_id3154205
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
par_id3148804
help.text
Cycles through the objects on the page in the order in which they were created. Ги избира предметите во редослед по кој тие се создавани.
01020000.xhp
hd_id3145410
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01020000.xhp
par_id3149764
help.text
Cycles through the objects on the page in the reverse-order in which they were created. Избира предмети на страницата во обратен редослед од нивното создавање.
01020000.xhp
hd_id3158399
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
par_id3109840
help.text
Exits current mode. Напушти го тековниот режим.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/00 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/smath/04 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/04 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01 TabТабулатор
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01 TabТабулатор

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Macedonian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01020000.xhp
hd_id3154205
help.text
Source string description
Asv5U
Source string location
01020000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
mk/helpcontent2/source/text/sdraw/04.po, string 98