Translation

01020000.xhp par_id3149764 help.text
English W5FNA
Context English Danish Actions
01020000.xhp
hd_id3149977
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>
01020000.xhp
par_id3152812
help.text
Press the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> key and drag with the mouse to draw or resize an object from the center of the object outward. Tryk<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>-tasten og træk med musen for at trække eller skifte størrelse på et objekt fra midten af objektet og udad.
01020000.xhp
hd_id3143232
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+ click on an object <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+ klik på et objekt
01020000.xhp
par_id3156007
help.text
Selects the object behind the currently selected object. Markerer objektet bag det aktuelt valgte objekt.
01020000.xhp
hd_id3147252
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+click an object <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Skift+klik på et objekt
01020000.xhp
par_id3145666
help.text
Selects the object in front of the currently selected object. Markerer objektet foran det aktuelt valgte objekt.
01020000.xhp
hd_id3155325
help.text
Shift key while selecting an object Skift-tasten mens du vælger et objekt
01020000.xhp
par_id3159343
help.text
Adds or removes object to or from the selection. Tilføjer eller fjerner objekt fra markeringen.
01020000.xhp
hd_id3083282
help.text
Shift+ drag while moving an object Skift+træk mens et objekt bliver flyttet
01020000.xhp
par_id3145620
help.text
The movement of the selected object is constrained by multiples of 45 degrees. Flytningen af det valgte objekt er begrænset til multipla af 45 grader.
01020000.xhp
hd_id3154933
help.text
Shift+drag while creating or resizing an object Skift+træk mens du opretter eller ændrer størrelse på et objekt
01020000.xhp
par_id3148831
help.text
Constrains the size to keep the object's aspect ratio. Begrænser størrelsen for at bevare forholdet mellem sidernes længde.
01020000.xhp
hd_id3154205
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
par_id3148804
help.text
Cycles through the objects on the page in the order in which they were created. Gennemløber objekterne på siden i den rækkefølge som de blev oprettet.
01020000.xhp
hd_id3145410
help.text
Shift+Tab Skift+Tabulator
01020000.xhp
par_id3149764
help.text
Cycles through the objects on the page in the reverse-order in which they were created. Gennemløber objekterne på siden i den omvendte rækkefølge af hvilken de blev oprettet.
01020000.xhp
hd_id3158399
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
par_id3109840
help.text
Exits current mode. Afslutter aktuel tilstand.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
Created Oprettet LibreOffice UI - master
Order Rækkefølge LibreOffice Help - master
Page Side LibreOffice UI - master
Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
01020000.xhp
par_id3149764
help.text
Source string description
W5FNA
Source string location
01020000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/sdraw/04.po, string 101