Translation

01020000.xhp hd_id3145410 help.text
English uD9Ei
Context English Danish Actions
01020000.xhp
par_id3154046
help.text
Enters text mode if a text object is selected. If there are no text objects or if you have cycled through all of the text objects on the page, a new page is inserted. Tilgår teksttilstand, hvis et tekstobjekt er valgt. Hvis der ikke er tekstobjekter, eller hvis du har gennemløbet alle tekstobjekter på siden, vil en ny side blive indsat.
01020000.xhp
hd_id3149977
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>
01020000.xhp
par_id3152812
help.text
Press the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> key and drag with the mouse to draw or resize an object from the center of the object outward. Tryk<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>-tasten og træk med musen for at trække eller skifte størrelse på et objekt fra midten af objektet og udad.
01020000.xhp
hd_id3143232
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+ click on an object <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+ klik på et objekt
01020000.xhp
par_id3156007
help.text
Selects the object behind the currently selected object. Markerer objektet bag det aktuelt valgte objekt.
01020000.xhp
hd_id3147252
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+click an object <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Skift+klik på et objekt
01020000.xhp
par_id3145666
help.text
Selects the object in front of the currently selected object. Markerer objektet foran det aktuelt valgte objekt.
01020000.xhp
hd_id3155325
help.text
Shift key while selecting an object Skift-tasten mens du vælger et objekt
01020000.xhp
par_id3159343
help.text
Adds or removes object to or from the selection. Tilføjer eller fjerner objekt fra markeringen.
01020000.xhp
hd_id3083282
help.text
Shift+ drag while moving an object Skift+træk mens et objekt bliver flyttet
01020000.xhp
par_id3145620
help.text
The movement of the selected object is constrained by multiples of 45 degrees. Flytningen af det valgte objekt er begrænset til multipla af 45 grader.
01020000.xhp
hd_id3154933
help.text
Shift+drag while creating or resizing an object Skift+træk mens du opretter eller ændrer størrelse på et objekt
01020000.xhp
par_id3148831
help.text
Constrains the size to keep the object's aspect ratio. Begrænser størrelsen for at bevare forholdet mellem sidernes længde.
01020000.xhp
hd_id3154205
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
par_id3148804
help.text
Cycles through the objects on the page in the order in which they were created. Gennemløber objekterne på siden i den rækkefølge som de blev oprettet.
01020000.xhp
hd_id3145410
help.text
Shift+Tab Skift+Tabulator
01020000.xhp
par_id3149764
help.text
Cycles through the objects on the page in the reverse-order in which they were created. Gennemløber objekterne på siden i den omvendte rækkefølge af hvilken de blev oprettet.
01020000.xhp
hd_id3158399
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
par_id3109840
help.text
Exits current mode. Afslutter aktuel tilstand.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/smath/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
Shift Flyt LibreOffice UI - master
shift rykke LibreOffice Help - master

Vedtaget 28/3 2005

Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
01020000.xhp
hd_id3145410
help.text
Source string description
uD9Ei
Source string location
01020000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/sdraw/04.po, string 100