Translation

01020000.xhp hd_id3147563 help.text
English jVnMA
Context English Danish Actions
01020000.xhp
par_idN10AFD
help.text
Switch to previous layer Skift til forrige lag
01020000.xhp
par_idN10AF8
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Page Down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Page Down
01020000.xhp
par_idN10AF2
help.text
Switch to next layer Skift til næste lag
01020000.xhp
hd_id3153927
help.text
Arrow Key Piletast
01020000.xhp
par_id3155986
help.text
Moves the selected object in the direction of the arrow key. Flytter det valgte objekt i piletastens retning.
01020000.xhp
hd_id3156259
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Arrow Key <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+piletast
01020000.xhp
par_id3147171
help.text
Moves the page view in the direction of the arrow key. Flytter sidevisningen i piletastens retning.
01020000.xhp
hd_id3152484
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>-click while dragging an object. Note: this shortcut key works only when the <link href="text/shared/optionen/01070500.xhp" name="Copy when moving">Copy when moving</link> option in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Draw - General is enabled (it is enabled by default). <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>-klik mens du trækker et objekt. Bemærk: du skal først skal slå indstillingen <link href="text/shared/optionen/01070500.xhp" name="Copy when moving">Kopier ved flytning</link> til i <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Indstillinger</caseinline><defaultinline>Funktioner - Indstillinger</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Draw - Generelt for at kunne bruge denne genvejstast.
01020000.xhp
par_id3149450
help.text
Creates a copy of the dragged object when mouse button is released. Opretter en kopi af et trukket objekt, når museknappen slippes.
01020000.xhp
hd_id3154643
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter with keyboard focus (F6) on a drawing object icon on Tools bar <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter med tastaturfokus (F6) på et tegneobjektikon i værktøjslinjen Funktioner
01020000.xhp
par_id3150756
help.text
Inserts a drawing object of default size into the center of the current view. Indsætter et tegneobjekt på standardstørrelse i midten af den aktuelle visning.
01020000.xhp
hd_id3151189
help.text
Shift+F10 Skift+F10
01020000.xhp
par_id3151266
help.text
Opens the context menu for the selected object. Åbner genvejsmenuen for det markerede objekt.
01020000.xhp
hd_id3156100
help.text
F2 F2
01020000.xhp
par_id3156323
help.text
Enters text mode. Tilgår teksttilstand.
01020000.xhp
hd_id3147563
help.text
Enter Enter
01020000.xhp
par_id3150258
help.text
Enters text mode if a text object is selected. Tilgår teksttilstand, hvis et tekstobjekt er valgt.
01020000.xhp
hd_id3155851
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter
01020000.xhp
par_id3154046
help.text
Enters text mode if a text object is selected. If there are no text objects or if you have cycled through all of the text objects on the page, a new page is inserted. Tilgår teksttilstand, hvis et tekstobjekt er valgt. Hvis der ikke er tekstobjekter, eller hvis du har gennemløbet alle tekstobjekter på siden, vil en ny side blive indsat.
01020000.xhp
hd_id3149977
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>
01020000.xhp
par_id3152812
help.text
Press the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> key and drag with the mouse to draw or resize an object from the center of the object outward. Tryk<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>-tasten og træk med musen for at trække eller skifte størrelse på et objekt fra midten af objektet og udad.
01020000.xhp
hd_id3143232
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+ click on an object <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+ klik på et objekt
01020000.xhp
par_id3156007
help.text
Selects the object behind the currently selected object. Markerer objektet bag det aktuelt valgte objekt.
01020000.xhp
hd_id3147252
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+click an object <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Skift+klik på et objekt
01020000.xhp
par_id3145666
help.text
Selects the object in front of the currently selected object. Markerer objektet foran det aktuelt valgte objekt.
01020000.xhp
hd_id3155325
help.text
Shift key while selecting an object Skift-tasten mens du vælger et objekt
01020000.xhp
par_id3159343
help.text
Adds or removes object to or from the selection. Tilføjer eller fjerner objekt fra markeringen.
01020000.xhp
hd_id3083282
help.text
Shift+ drag while moving an object Skift+træk mens et objekt bliver flyttet
01020000.xhp
par_id3145620
help.text
The movement of the selected object is constrained by multiples of 45 degrees. Flytningen af det valgte objekt er begrænset til multipla af 45 grader.
01020000.xhp
hd_id3154933
help.text
Shift+drag while creating or resizing an object Skift+træk mens du opretter eller ændrer størrelse på et objekt
01020000.xhp
par_id3148831
help.text
Constrains the size to keep the object's aspect ratio. Begrænser størrelsen for at bevare forholdet mellem sidernes længde.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01 EnteRetur
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Danish
Enter Skriv LibreOffice UI - master
Text Tekst LibreOffice UI - master

Aquí utilizam la fòrma « tèxte » amb E de sosten.

String information

Context
01020000.xhp
hd_id3147563
help.text
Source string description
jVnMA
Source string location
01020000.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
da/helpcontent2/source/text/sdraw/04.po, string 82