Translation

main0503.xhp par_id3146975 help.text
English VMQj3
Context English Basque Actions
main0210.xhp
par_idN1075A
help.text
Switches the 3D effects on and off for the selected objects. Hautatutako objektuentzako 3D efektuak aktibatu eta desaktibatzen ditu.
main0213.xhp
tit
help.text
Options Bar Aukerak barra
main0213.xhp
hd_id3150793
help.text
<link href="text/sdraw/main0213.xhp" name="Options Bar">Options Bar</link> <link href="text/sdraw/main0213.xhp" name="Options Bar">Aukerak barra</link>
main0213.xhp
par_id3154685
help.text
The <emph>Options</emph> bar can be displayed by choosing <emph>View - Toolbars - Options</emph>. <emph>Aukerak</emph> barra bistaratzeko, aukeratu <emph>Ikusi - Tresna-barrak - Aukerak</emph>.
main0213.xhp
hd_id3145251
help.text
<link href="text/shared/02/01171200.xhp" name="Display Grid">Display Grid</link> <link href="text/shared/02/01171200.xhp" name="Display Grid">Erakutsi sareta</link>
main0213.xhp
hd_id3149018
help.text
<link href="text/shared/02/01171400.xhp" name="Helplines While Moving">Helplines While Moving</link> <link href="text/shared/02/01171400.xhp" name="Helplines While Moving">Gidak lekuz aldatzean</link>
main0213.xhp
hd_id3147338
help.text
<link href="text/shared/02/01171300.xhp" name="Snap to Grid">Snap to Grid</link> <link href="text/shared/02/01171300.xhp" name="Snap to Grid">Atxiki saretari</link>
main0213.xhp
hd_id3146313
help.text
<link href="text/simpress/02/13140000.xhp" name="Snap to Snap Lines">Snap to Snap Guides</link> <link href="text/simpress/02/13140000.xhp" name="Snap to Snap Lines">Atxiki atxikitze-gidei</link>
main0213.xhp
hd_id3155111
help.text
<link href="text/simpress/02/13150000.xhp" name="Snap to Page Margins">Snap to Page Margins</link> <link href="text/simpress/02/13150000.xhp" name="Snap to Page Margins">Moldatu orrialde-marjinetara</link>
main0213.xhp
hd_id3150343
help.text
<link href="text/simpress/02/13160000.xhp" name="Snap to Object Border">Snap to Object Border</link> <link href="text/simpress/02/13160000.xhp" name="Snap to Object Border">Moldatu objektu-ertzera</link>
main0213.xhp
hd_id3150368
help.text
<link href="text/simpress/02/13170000.xhp" name="Snap to Object Points">Snap to Object Points</link> <link href="text/simpress/02/13170000.xhp" name="Snap to Object Points">Moldatu objektu-puntuetara</link>
main0213.xhp
hd_id3146980
help.text
<link href="text/simpress/02/13180000.xhp" name="Allow Quick Editing">Allow Quick Editing</link> <link href="text/simpress/02/13180000.xhp" name="Allow Quick Editing">Onartu edizio bizkorra</link>
main0213.xhp
hd_id3148870
help.text
<link href="text/simpress/02/13190000.xhp" name="Select Text Area Only">Select Text Area Only</link> <link href="text/simpress/02/13190000.xhp" name="Select Text Area Only">Testu-area soilik hautatu</link>
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Draw Features $[officename] Drawen eginbideak
main0503.xhp
hd_id3148797
help.text
<variable id="main0503"><link href="text/sdraw/main0503.xhp" name="$[officename] Draw Features">$[officename] Draw Features</link></variable> <variable id="main0503"><link href="text/sdraw/main0503.xhp" name="$[officename] Draw Features">$[officename] Drawen eginbideak</link></variable>
main0503.xhp
par_id3146975
help.text
$[officename] Draw lets you create simple and complex drawings and export them in a number of common image formats. You can also insert tables, charts, formulas and other items created in $[officename] programs into your drawings. $[officename] Draw aplikazioak marrazki sinpleak eta konplexuak sortu eta haiek irudi-formatu arruntetara esportatzeko aukera ematen dizu. $[officename] programetan sortutako taulak, diagramak, formulak eta beste elementu batzuk ere marrazkietan txerta ditzakezu.
main0503.xhp
hd_id3147435
help.text
Vector Graphics Bektore-grafikoak
main0503.xhp
par_id3153142
help.text
$[officename] Draw creates vector graphics using lines and curves defined by mathematical vectors. Vectors describe lines, ellipses, and polygons according to their geometry. $[officename] Drawek bektore-grafikoak sortzen ditu bektore matematikoek zehaztutako marrak eta kurbak erabiliz. Bektoreek marrak, elipseak eta poligonoak deskribatzen dituzten, haien geometriaren arabera.
main0503.xhp
hd_id3154320
help.text
Creating 3D Objects 3D objektuak sortzea
main0503.xhp
par_id3145251
help.text
You can create simple 3D objects such as cubes, spheres, and cylinders in $[officename] Draw and even modify the light source of the objects. $[officename] Drawen 3D objektu sinpleak sor ditzakezu, adibidez, kuboak, esferak eta zilindroak, eta objektuen argi-iturria ere alda dezakezu.
main0503.xhp
hd_id3154491
help.text
Grids and Snap Lines Saretak eta doitze-lerroak
main0503.xhp
par_id3149379
help.text
Grids and snap lines provide a visual cue to help you align objects in your drawing. You can also choose to snap an object to a grid line, snap line or to the edge of another object. Saretek eta doitze-lerroek marrazkietako objektuak lerrokatzen laguntzeko gida erakusten dizute. Objektu bat sareta-marrara, doitze-lerrora edo beste objektu baten ertzera moldatzea ere aukera dezakezu.
main0503.xhp
hd_id3155601
help.text
Connecting Objects to Show Relationships Objektuak konektatzea erlazioak erakusteko
main0503.xhp
par_id3149124
help.text
You can connect objects in $[officename] Draw with special lines called "connectors" to show the relationship between objects. Connectors attach to glue points on drawing objects and remain attached when the connected objects are moved. Connectors are useful for creating organization charts and technical diagrams. $[officename] Drawen, objektuak "lotura-marrak" izeneko marra berezien bidez konekta ditzakezu objektuen arteko erlazioa erakusteko. Lotura-marrak kolatze-puntuetan eransten dira marrazki-objektuetan, eta erantsita gelditzen dira konektatutako objektuak lekuz aldatzean. Lotura-marrak erabilgarriak dira organigramak eta diagrama teknikoak sortzeko.
main0503.xhp
hd_id3155764
help.text
Displaying Dimensions Neurriak bistaratzea
main0503.xhp
par_id3155333
help.text
Technical diagrams often show the dimensions of objects in the drawing. In $[officename] Draw, you can use dimension lines to calculate and display linear dimensions. Diagrama teknikoek sarritan objektuen neurriak erakusten dituzte marrazkietan. $[officename] Drawen, kota-lerroak erabil ditzakezu neurri linealak kalkulatzeko eta bistaratzeko.
main0503.xhp
hd_id3154705
help.text
Gallery Galeria
main0503.xhp
par_id3154022
help.text
The Gallery contains images, animations, sounds and other items that you can insert and use in your drawings as well as other $[officename] programs. Galeriak irudiak, animazioak, soinuak eta beste elementu batzuk dauzka, eta horiek marrazkietan eta beste $[officename] programa batzuetan txertatu eta erabil ditzakezu.
main0503.xhp
hd_id3149207
help.text
Graphic File Formats Grafiko-fitxategiaren formatuak
main0503.xhp
par_id3155112
help.text
$[officename] Draw can export to many common graphic file formats, such as BMP, GIF, JPG, and PNG. $[officename] Drawek grafiko-fitxategien hainbat formatu arruntetara esporta dezake, adibidez, BMP, GIF, JPG eta PNG.
main_edit.xhp
tit
help.text
Edit Editatu

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
insert txertatu LibreOffice UI - master
simple sinple LibreOffice UI - master

String information

Context
main0503.xhp
par_id3146975
help.text
Source string description
VMQj3
Source string location
main0503.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/sdraw.po, string 69