Translation

toolbars.xhp par_idN1056F help.text
English LFKBo
Context English Czech Actions
main.xhp
par_id8865016
help.text
Spreadsheet files Sešity
main.xhp
par_id3786736
help.text
Text files Textové soubory
main.xhp
par_id6747337
help.text
Address book data Data adresáře
main.xhp
par_idN107C0
help.text
Using a Database in %PRODUCTNAME Použití databáze v %PRODUCTNAME
main.xhp
par_idN10838
help.text
To create a new database file, choose <emph>File - New - Database</emph>. Pro vytvoření nové databázového souboru zvolte <emph>Soubor - Nový - Databáze</emph>.
main.xhp
par_idN1083B
help.text
The <link href="text/shared/explorer/database/dabawiz00.xhp">Database Wizard</link> helps you to create a database file and to register a new database within %PRODUCTNAME. <link href="text/shared/explorer/database/dabawiz00.xhp">Průvodce databází</link> vám pomůže vytvořit databázový soubor a zaregistrovat novou databázi v %PRODUCTNAME.
main.xhp
par_idN107E7
help.text
The database file contains queries, reports, and forms for the database as well as a link to the database where the records are stored. Formatting information is also stored in the database file. Databázový soubor obsahuje dotazy, sestavy a formuláře pro databázi a také odkaz na databázi, kde jsou uloženy záznamy. V databázovém souboru se také ukládají informace o formátování.
main.xhp
par_idN1084A
help.text
To open a database file, choose <emph>File - Open</emph>. In the <emph>File type</emph> list box, select to view only "Database documents". Select a database document and click <emph>Open</emph>. Databázový soubor otevřete volbou <emph>Soubor - Otevřít</emph>. V seznamu <emph>Typ souboru</emph> zvolte možnost "Databázové dokumenty". Vyberte databázový dokument a klepněte na <emph>Otevřít</emph>.
main.xhp
par_id6474806
help.text
<link href="https://wiki.documentfoundation.org/Database" name="wiki.documentfoundation.org Database">Wiki page about Base</link> <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Database" name="Databáze na wiki.documentfoundation.org">Wiki stránka o Base</link>
toolbars.xhp
tit
help.text
Toolbars Nástrojové lišty
toolbars.xhp
par_idN10541
help.text
<variable id="toolbars"><link href="text/sdatabase/toolbars.xhp">Toolbars</link></variable> <variable id="toolbars"><link href="text/sdatabase/toolbars.xhp">Nástrojové lišty</link></variable>
toolbars.xhp
par_idN10545
help.text
In a database file window, you can see the following toolbars. V okně databázového souboru jsou zobrazeny následující nástrojové lišty.
toolbars.xhp
par_idN10548
help.text
Table Tabulka
toolbars.xhp
par_idN10554
help.text
Open database object Otevřít databázový objekt
toolbars.xhp
par_idN10558
help.text
<ahelp hid=".">Opens the selected table so you can enter, edit, or delete records.</ahelp> <ahelp hid=".">Otevře vybranou tabulku, aby bylo možné zadávat, upravovat nebo mazat záznamy.</ahelp>
toolbars.xhp
par_idN1056F
help.text
Edit Upravit
toolbars.xhp
par_idN10573
help.text
<ahelp hid=".">Opens the selected table so you can change the structure.</ahelp> <ahelp hid=".">Otevře vybranou tabulku, aby bylo možné měnit strukturu.</ahelp>
toolbars.xhp
par_idN1058A
help.text
Delete Smazat
toolbars.xhp
par_idN1058E
help.text
<ahelp hid=".">Deletes the selected table.</ahelp> <ahelp hid=".">Smaže vybranou tabulku.</ahelp>
toolbars.xhp
par_idN105A5
help.text
Rename Přejmenovat
toolbars.xhp
par_idN105A9
help.text
<ahelp hid=".">Renames the selected table.</ahelp> <ahelp hid=".">Přejmenuje vybranou tabulku.</ahelp>
toolbars.xhp
par_idN105B8
help.text
Query Dotaz
toolbars.xhp
par_idN105C4
help.text
Open database object Otevřít databázový objekt
toolbars.xhp
par_idN105C8
help.text
<ahelp hid=".">Opens the selected query so you can enter, edit, or delete records.</ahelp> <ahelp hid=".">Otevře vybraný dotaz, aby bylo možné zadávat, upravovat nebo mazat záznamy.</ahelp>
toolbars.xhp
par_idN105DF
help.text
Edit Upravit
toolbars.xhp
par_idN105E3
help.text
<ahelp hid=".">Opens the selected query so you can change the structure.</ahelp> <ahelp hid=".">Otevře vybraný dotaz, aby bylo možné měnit strukturu.</ahelp>
toolbars.xhp
par_idN105FA
help.text
Delete Smazat
toolbars.xhp
par_idN105FE
help.text
<ahelp hid=".">Deletes the selected query.</ahelp> <ahelp hid=".">Smaže vybraný dotaz.</ahelp>
toolbars.xhp
par_idN10615
help.text
Rename Přejmenovat
toolbars.xhp
par_idN10619
help.text
<ahelp hid=".">Renames the selected query.</ahelp> <ahelp hid=".">Přejmenuje vybraný dotaz.</ahelp>
toolbars.xhp
par_idN10628
help.text
Form Formulář

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdatabase
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdatabase
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdatabase
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdatabase
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/guide
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/simpress/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/explorer/database
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/explorer/database
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared/01

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
toolbars.xhp
par_idN1056F
help.text
Source string description
LFKBo
Source string location
toolbars.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/sdatabase.po, string 751