Translation

01020000.xhp par_id3159154 help.text
English eMdUn
Context English Polish Actions
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcuts for Charts Skróty klawiaturowe dla wykresów
01020000.xhp
bm_id3150767
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; shortcuts</bookmark_value> <bookmark_value>skróty klawiaturowe; wykresy</bookmark_value><bookmark_value>wykresy; skróty</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3150767
help.text
<variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Shortcuts for Charts">Shortcuts for Charts</link></variable> <variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Shortcuts for Charts">Skróty klawiaturowe dla wykresów</link></variable>
01020000.xhp
par_id3155412
help.text
You can use the following shortcut keys in charts. Podczas pracy z wykresami możesz używać następujących skrótów klawiaturowych.
01020000.xhp
par_id3159154
help.text
You can also use the general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">shortcut keys</link> for $[officename]. Można także używać ogólnych <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">skrótów klawiaturowych</link> programu $[officename].
01020000.xhp
hd_id3149262
help.text
Shortcuts in Charts Skróty klawiaturowe dla wykresów
01020000.xhp
hd_id3151073
help.text
Shortcut Keys Skróty klawiaturowe
01020000.xhp
par_id3154490
help.text
Results Rezultat
01020000.xhp
hd_id3154729
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
par_id3154511
help.text
Select next object. Zaznacz następny obiekt.
01020000.xhp
hd_id3155064
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01020000.xhp
par_id3149020
help.text
Select previous object. Zaznacz poprzedni obiekt.
01020000.xhp
hd_id3155443
help.text
Home Home
01020000.xhp
par_id3156382
help.text
Select first object. Zaznacz pierwszy obiekt.
01020000.xhp
hd_id3153963
help.text
End End
01020000.xhp
par_id3154702
help.text
Select last object. Zaznacz ostatni obiekt.
01020000.xhp
hd_id3143218
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
par_id3147005
help.text
Cancel selection Anuluj zaznaczenie
01020000.xhp
hd_id3159239
help.text
up/down/left/right arrow strzałka w górę, w dół, w lewo, w prawo
01020000.xhp
par_id3149210
help.text
Move the object in the direction of the arrow. Przesuwa obiekt w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01020000.xhp
par_id3159154
help.text
Source string description
eMdUn
Source string location
01020000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
pl/helpcontent2/source/text/schart/04.po, string 5