Translation

01020000.xhp tit help.text
English XTsp4
Context English Polish Actions
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcuts for Charts Skróty klawiaturowe dla wykresów
01020000.xhp
bm_id3150767
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; shortcuts</bookmark_value> <bookmark_value>skróty klawiaturowe; wykresy</bookmark_value><bookmark_value>wykresy; skróty</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3150767
help.text
<variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Shortcuts for Charts">Shortcuts for Charts</link></variable> <variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Shortcuts for Charts">Skróty klawiaturowe dla wykresów</link></variable>
01020000.xhp
par_id3155412
help.text
You can use the following shortcut keys in charts. Podczas pracy z wykresami możesz używać następujących skrótów klawiaturowych.
01020000.xhp
par_id3159154
help.text
You can also use the general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">shortcut keys</link> for $[officename]. Można także używać ogólnych <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">skrótów klawiaturowych</link> programu $[officename].
01020000.xhp
hd_id3149262
help.text
Shortcuts in Charts Skróty klawiaturowe dla wykresów
01020000.xhp
hd_id3151073
help.text
Shortcut Keys Skróty klawiaturowe
01020000.xhp
par_id3154490
help.text
Results Rezultat
01020000.xhp
hd_id3154729
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
par_id3154511
help.text
Select next object. Zaznacz następny obiekt.
01020000.xhp
hd_id3155064
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01020000.xhp
par_id3149020
help.text
Select previous object. Zaznacz poprzedni obiekt.
01020000.xhp
hd_id3155443
help.text
Home Home
01020000.xhp
par_id3156382
help.text
Select first object. Zaznacz pierwszy obiekt.
01020000.xhp
hd_id3153963
help.text
End End
01020000.xhp
par_id3154702
help.text
Select last object. Zaznacz ostatni obiekt.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
01020000.xhp
tit
help.text
Source string description
XTsp4
Source string location
01020000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
pl/helpcontent2/source/text/schart/04.po, string 1