Translation

webquery.xhp par_id3152990 help.text
English z9DtM
Context English Basque Actions
webquery.xhp
bm_id3154346
help.text
<bookmark_value>HTML WebQuery</bookmark_value><bookmark_value>ranges; inserting in tables</bookmark_value><bookmark_value>external data; inserting</bookmark_value><bookmark_value>tables; inserting external data</bookmark_value><bookmark_value>web pages; importing data</bookmark_value><bookmark_value>WebQuery filter</bookmark_value><bookmark_value>inserting; external data</bookmark_value><bookmark_value>data sources; external data</bookmark_value> <bookmark_value>HTML web kontsulta</bookmark_value><bookmark_value>barrutiak; tauletan txertatzea</bookmark_value><bookmark_value>kanpoko datuak; txertatzea</bookmark_value><bookmark_value>taulak; kanpoko datuak txertatzea</bookmark_value><bookmark_value>web orriak; datuak inportatzea</bookmark_value><bookmark_value>web kontsultaren iragazkia</bookmark_value><bookmark_value>txertatzea; kanpoko datuak</bookmark_value><bookmark_value>datu-iturburuak; kanpoko datuak</bookmark_value>
webquery.xhp
hd_id3125863
help.text
<variable id="webquery"><link href="text/scalc/guide/webquery.xhp" name="Inserting External Data in Table (WebQuery)">Inserting External Data in Table (WebQuery)</link></variable> <variable id="webquery"><link href="text/scalc/guide/webquery.xhp" name="Kanpoko datuak txertatzea taulan (web kontsulta)">Kanpoko datuak txertatzea taulan (web kontsulta)</link></variable>
webquery.xhp
par_id3155131
help.text
With the help of the <emph>Web Page Query ($[officename] Calc)</emph> import filter, you can insert tables from HTML documents in a Calc spreadsheet. <emph>Web orriaren kontsulta ($[officename] Calc)</emph> izeneko inportazio-iragazkiaren laguntzarekin, HTML dokumentuetako taulak txerta ditzakezu Calc-en kalkulu-orrietan.
webquery.xhp
par_id3148575
help.text
You can use the same method to insert ranges defined by name from a Calc or Microsoft Excel spreadsheet. Metodo bera erabil dezakezu izenez definitutako barrutiak txertatzeko Calc edo Microsoft Excel aplikazioko kalkulu-orrietatik.
webquery.xhp
par_id3149664
help.text
The following insert methods are available: Txertatzeko metodo hauek dituzu erabilgarri:
webquery.xhp
hd_id3146976
help.text
Inserting by Dialog Elkarrizketa-koadro bidez txertatzea
webquery.xhp
par_id3154319
help.text
Set the cell cursor at the cell where the new content will be inserted. Jarri kurtsorea txertatu beharreko edukia duen gelaxkan.
webquery.xhp
par_id3145750
help.text
Choose <emph>Sheet - Link to External Data</emph>. This opens the <link href="text/scalc/01/04090000.xhp">External Data</link> dialog. Aukeratu <emph>Orria - Estekatu kanpoko datuekin</emph>. <link href="text/scalc/01/04090000.xhp">Kanpoko datuak</link> elkarrizketa-koadroa irekiko da.
webquery.xhp
par_id3149958
help.text
Enter the URL of the HTML document or the name of the spreadsheet. Press Enter when finished. Click the <emph>Browse</emph> button to open a file selection dialog. Sartu HTML dokumentuaren URLa edo kalkulu-orriaren izena. Amaitutakoan, sakatu 'Sartu'. Fitxategia hautatzeko elkarrizketa-koadroa irekitzeko, sakatu <emph>Arakatu</emph> botoia.
webquery.xhp
par_id3149400
help.text
In the large list box of the dialog, select the named ranges or tables you want to insert. Elkarrizketa-koadroko zerrenda-koadro handian, hautatu txertatu nahi dituzun areen edo taulen izenak.
webquery.xhp
par_id3155064
help.text
You can also specify that the ranges or tables are updated every n seconds. Nahi izanez gero, barrutiak edo taulak n segundoz behin egunera daitezen adierazi dezakezu.
webquery.xhp
par_id3155443
help.text
The import filter can create names for cell ranges on the fly. As much formatting as possible is retained, while the filter intentionally does not load any images. Inportatzeko iragazkiak dinamikoki sor ditzake gelaxka-barrutietako izenak. Ahalik eta formatu gehien mantentzen da, baina iragazkiak nahita ez du kargatzen irudirik.
webquery.xhp
hd_id3149021
help.text
Inserting by Navigator Nabigatzaile bidez txertatzea
webquery.xhp
par_id3153965
help.text
Open two documents: the $[officename] Calc spreadsheet in which the external data is to be inserted (target document) and the document from which the external data derives (source document). Ireki bi dokumentu: kanpoko datuak hartuko dituen $[officename] Calc-en kalkulu-orria (helburuko dokumentua) eta kanpoko datuen jatorrizko dokumentua (iturburuko dokumentua).
webquery.xhp
par_id3150205
help.text
In the target document open the Navigator. Helburuko dokumentuan ireki Nabigatzailea.
webquery.xhp
par_id3152990
help.text
In the lower combo box of the Navigator select the source document. The Navigator now shows the range names and database ranges or the tables contained in the source document. Hautatu iturburuko dokumentua nabigatzailearen beheko konbinazio-koadroan. Orain nabigatzaileak iturburuko dokumentuko barruti-izenak eta datu-baseen barrutiak edo taulak erakutsiko ditu.
webquery.xhp
par_id3148842
help.text
In the Navigator select the <emph>Insert as link</emph> drag mode <image id="img_id3152985" src="sw/res/sc20238.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3152985">Icon</alt></image>. Nabigatzailean, hautatu <emph>Txertatu esteka gisa</emph> arrastatze-moduaren <image id="img_id3152985" src="sw/res/sc20238.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3152985">Ikonoa</alt></image>.
webquery.xhp
par_id3157978
help.text
Drag the desired external data from the Navigator into the target document. Arrastatu kanpoko datuak nabigatzailetik helburuko dokumentura.
webquery.xhp
par_id3144768
help.text
If you have loaded an HTML document with the <emph>Web Page Query</emph> filter as the source document, you will find the tables in the Navigator, named continuously from "HTML_table1" onwards, and also two range names that have been created: Iturburuko dokumentu gisa HTML dokumentu bat kargatu baduzu <emph>Web orriaren kontsulta</emph> iragazkiarekin, taulak Nabigatzailean aurkituko dituzu, bata besteari jarraiki izendatuta ("HTML_table1", "HTML_table2"...), eta, horrez gain, sortutako bi barruti-izen ere bai:
webquery.xhp
par_id3152873
help.text
<item type="literal">HTML_all</item> - designates the entire document <item type="literal">HTML_all</item> - dokumentu osoa adierazten du
webquery.xhp
par_id3149897
help.text
<item type="literal">HTML_tables</item> - designates all HTML tables in the document <item type="literal">HTML_tables</item> - dokumentuko HTML taula guztiak adierazten ditu
webquery.xhp
hd_id3149126
help.text
Editing the external data Kanpoko datuak editatzea
webquery.xhp
par_id3159228
help.text
Open <emph>Edit - Links</emph>. Here you can edit the link to the external data. Ireki <emph>Editatu - Estekak</emph> elkarrizketa-koadroa. Kanpoko datuen esteka edita dezakezu hemen.
webquery.xhp
par_id3154650
help.text
<link href="text/scalc/01/04090000.xhp" name="External data dialog">External data dialog</link> <link href="text/scalc/01/04090000.xhp" name="Kanpoko datuen elkarrizketa-koadroa">Kanpoko datuen elkarrizketa-koadroa</link>
year2000.xhp
tit
help.text
19xx/20xx Years 19xx/20xx urteak
year2000.xhp
bm_id3150439
help.text
<bookmark_value>years; 2-digits</bookmark_value><bookmark_value>dates; 19xx/20xx</bookmark_value> <bookmark_value>urteak; 2-zifra</bookmark_value><bookmark_value>datak; 19xx/20xx</bookmark_value>
year2000.xhp
hd_id3150439
help.text
<variable id="year2000"><link href="text/scalc/guide/year2000.xhp" name="19xx/20xx Years">19xx/20xx Years</link></variable> <variable id="year2000"><link href="text/scalc/guide/year2000.xhp" name="19xx/20xx urteak">19xx/20xx urteak</link></variable>
year2000.xhp
par_id3151116
help.text
The year in a date entry is often entered as two digits. Internally, the year is managed by $[officename] as four digits, so that in the calculation of the difference from 1/1/99 to 1/1/01, the result will correctly be two years. Askotan datetan bi zifrarekin adierazten da urtea. Baina barne-funtzionamenduan lau zifrarekin kudeatzen ditu urteak $[officename](e)k, kalkuluetan 99/1/1 eta 01/1/1 daten arteko diferentzia bi urtekoa izan dadin, adibidez.
year2000.xhp
par_id3154011
help.text
Under <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - $[officename] - General</emph> you can define the century that is used when you enter a year with only two digits. The default is 1930 to 2029. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Hobespenak</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tresnak - Aukerak</emph></defaultinline></switchinline><emph> - $[officename] - Orokorra</emph> aukeran mendea defini dezakezu urtea bi digiturekin soilik sartzean erabiltzeko. Lehenetsia 1930etik 2029 artekoa da.
year2000.xhp
par_id3150010
help.text
This means that if you enter a date of 1/1/30 or higher, it will be treated internally as 1/1/1930 or higher. All lower two-digit years apply to the 20xx century. So, for example, 1/1/20 is converted into 1/1/2020. Horrek esan nahi du 30/1/1 data edo geroagokoa sartzen baduzu, barne funtzionamenduan 1930/1/1 edo geroagoko bezala tratatuko dela. Hortik beherako bi zifrako urteei 20xx mendea aplikatuko zaie. Beraz, esate baterako, 20/1/1 data 2020/1/1 bihurtzen da.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
combo box konbinazio-koadro LibreOffice UI - master
Document Dokumentua LibreOffice UI - master
range barruti LibreOffice UI - master

«rango» equivale a «rank», NO a «range».

source iturburu LibreOffice UI - master

String information

Context
webquery.xhp
par_id3152990
help.text
Source string description
z9DtM
Source string location
webquery.xhp
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/scalc/guide.po, string 1466