Translation

02140000.xhp par_id131549825893410 help.text
English Nhzyi
Context English Basque Actions
02140000.xhp
par_id3083286
help.text
Obsolete, no longer used, but could come from old documents if the result is a formula from a domain. Zaharkitua, orain ez da erabiltzen, baina dokumentu zaharretan ager liteke formula baten emaitza area bat denean
02140000.xhp
par_id3152966
help.text
Internal overflow Barne-gainezkatzea
02140000.xhp
par_id3149709
help.text
<emph>Interpreter: </emph>References, such as when a cell references a cell, are too encapsulated. <emph>Interpretatzailea: </emph> erreferentziak, hala nola gelaxka batek beste bat erreferentziatzen duenean, gehiegi kapsulatuta daude.
02140000.xhp
par_id4152967
help.text
No AddIn Osagarririk ez
02140000.xhp
par_id3149710
help.text
<emph>Interpreter: </emph>AddIn not found. <emph>Interpretatzailea: </emph>Ez da osagarria aurkitu.
02140000.xhp
par_id3152967
help.text
No Macro Makrorik ez
02140000.xhp
par_id3149711
help.text
<emph>Interpreter: </emph>Macro not found. <emph>Interpretatzailea: </emph>Ez da makroa aurkitu.
02140000.xhp
par_id5324564
help.text
532<br/>#DIV/0! 532<br/>#DIV/0!
02140000.xhp
par_id7941831
help.text
Division by zero Zatitzailea zero
02140000.xhp
par_id5844294
help.text
Division operator / if the denominator is 0<br/>Some more functions return this error, for example:<br/>VARP with less than 1 argument<br/>STDEVP with less than 1 argument<br/>VAR with less than 2 arguments<br/>STDEV with less than 2 arguments<br/>STANDARDIZE with stdev=0<br/>NORMDIST with stdev=0 / zatiketa-eragilea izendatzailea 0 bada<br/>Beste funtzio batzuek ere errore hori ematen dute, adibidez:<br/>VARP argumentu batekin baino gutxiagorekin<br/>STDEVP argumentu batekin baino gutxiagorekin<br/>VAR bi argumentu baino gutxiagorekin<br/>STDEV bi argumentu baino gutxiagorekin<br/>STANDARDIZE stdev=0 balioarekin<br/>NORMDIST stdev=0 balioarekin
02140000.xhp
par_id951549820044260
help.text
Nested arrays are not supported Habiaratutako matrizeak ez daude onartuta
02140000.xhp
par_id781549820065619
help.text
For example, ={1;{2}} Adibidez, ={1;{2}}
02140000.xhp
par_id521549825734781
help.text
Error: Array or matrix size Errorea: Matrizearen tamaina
02140000.xhp
par_id931549825818729
help.text
Unsupported inline array content Onartzen ez den lerroko matrize-edukia
02140000.xhp
par_id551549825825905
help.text
For example, ={1+2} Adibidez, ={1+2}
02140000.xhp
par_id131549825893410
help.text
External content disabled Kanpoko edukia desgaitu da
02140000.xhp
par_id881549825900965
help.text
Happens if a function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user hasn't confirmed reloading of external sources yet Funtzio batek kanpoko iturburuak (bir)kargatzea behar badu eta erabiltzailea oraindik kanpoko iturburuen birkargatzea baieztatu ez badu gertatzen da
empty_cells.xhp
tit
help.text
Handling of Empty Cells Gelaxka hutsen kudeaketa
empty_cells.xhp
bm_id3146799
help.text
<bookmark_value>empty cells;handling of</bookmark_value> <bookmark_value>gelaxka hutsak;kudeaketa</bookmark_value>
empty_cells.xhp
hd_id1502121
help.text
<variable id="empty_cells"><link href="text/scalc/05/empty_cells.xhp">Handling of Empty Cells</link></variable> <variable id="empty_cells"><link href="text/scalc/05/empty_cells.xhp">Gelaxka hutsen kudeaketa</link></variable>
empty_cells.xhp
par_id8266853
help.text
In older versions of the software, empty cells were forced to numeric 0 in some contexts and to empty string in others, except in direct comparison where =A1=0 and =A1="" both resulted in TRUE if A1 was empty. Emptiness now is inherited until used, so both =VLOOKUP(...)=0 and =VLOOKUP(...)="" give TRUE if the lookup resulted in an empty cell being returned. Softwarearen bertsio zaharragoetan, gelaxka hutsak zenbakizko 0ra bihurtzera behartzen ziren zenbait testuingurutan. Salbuespena: =A1=0 eta =A1="" TRUE (egiazko) gisa ebaluatzen diren zuzeneko konparazioa, A1 hutsik badago. Huts-ezaugarria heredatu egiten da orain erabili arte, eta, beraz, =VLOOKUP(...)=0 eta =VLOOKUP(...)="" bi funtzioak TRUE gisa ebaluatzen dira, bilaketak gelaxka hutsa itzultzen badu.
empty_cells.xhp
par_id2733542
help.text
A simple reference to an empty cell is still displayed as numeric 0 but is not necessarily of type numeric anymore, so also comparisons with the referencing cell work as expected. Gelaxka huts baten erreferentzia soilak 0 gisa bistaratzen jarraituko du, baina aurrerantzean ez da halabeharrez zenbakizkoa motakoa izango, eta, beraz, erreferentzia-gelaxka daukaten konparazioek ere espero bezala funtzionatuko dute.
empty_cells.xhp
par_id4238715
help.text
For the following examples, A1 contains a number, B1 is empty, C1 contains the reference to B1: Hurrengo adibideetan, A1 gelaxkak zenbaki bat dauka, B1 hutsik dago, eta C1 gelaxkak B1 gelaxkaren erreferentzia dauka:
empty_cells.xhp
par_id291535142746121
help.text
Case Kasua
empty_cells.xhp
par_id441535142746121
help.text
Formula Formula
empty_cells.xhp
par_id261535142746121
help.text
Results and comments Emaitzak eta iruzkinak
empty_cells.xhp
par_id941535142746122
help.text
A1: 1<br/>B1: <Empty> A1: 1<br/>B1: <Empty>
empty_cells.xhp
par_id851535142746123
help.text
Displays 0 0 bistaratzen du
empty_cells.xhp
par_id981535142948275
help.text
<variable id="vtrue">TRUE</variable> <variable id="vtrue">TRUE</variable>
empty_cells.xhp
par_id1001535143031604
help.text
TRUE (previously was FALSE) TRUE (lehenago FALSE zen)
empty_cells.xhp
par_id201535143064244
help.text
=ISNUMBER(B1) =ISNUMBER(B1)

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02140000.xhp
par_id131549825893410
help.text
Source string description
Nhzyi
Source string location
02140000.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/scalc/05.po, string 79