Translation

02140000.xhp par_id3147344 help.text
English EnQy4
Context English Basque Actions
02140000.xhp
bm_id3148428
help.text
<bookmark_value>invalid names; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>#NAME error message</bookmark_value> <bookmark_value>izen baliogabeak; errore.mezuak</bookmark_value> <bookmark_value>#IZENA errore-mezua</bookmark_value>
02140000.xhp
par_id3153968
help.text
Error Code Errore-kodea
02140000.xhp
par_id3125863
help.text
Message Mezua
02140000.xhp
par_id3151112
help.text
Explanation Azalpena
02140000.xhp
par_id3165766
help.text
none bat ere ez
02140000.xhp
par_id3169266
help.text
The cell is not wide enough to display the contents. Gelaxka ez da nahikoa zabala edukia bistaratzeko.
02140000.xhp
par_id3165767
help.text
none bat ere ez
02140000.xhp
par_id3169267
help.text
This value is outside of limits valid for this format Balio hau formatu honetarako baliozkoak diren mugetatik kanpo dago
02140000.xhp
par_id3148645
help.text
Invalid character Karaktere baliogabea
02140000.xhp
par_id3155854
help.text
Character in a formula is not valid. Formula bateko karakterea ez da baliozkoa.
02140000.xhp
par_id3147397
help.text
Invalid argument Argumentu baliogabea
02140000.xhp
par_id3153160
help.text
Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT(). Argudioaren funtzioa ez da baliozkoa. Adibidez, zenbaki negatibo bat SQRT() funtziorako, balio hau lortzeko erabili IMSQRT() funtzioa.
02140000.xhp
par_id3154015
help.text
503<br/>#NUM! 503<br/>#ZBKIA!
02140000.xhp
par_id3155766
help.text
Invalid floating point operation koma mugikorreko eragiketa baliogabea
02140000.xhp
par_id3159266
help.text
A calculation results in an overflow of the defined value range. Kalkuluaren emaitzak definitutako balio-bitartea gainditzen duenean.
02140000.xhp
par_id3147344
help.text
Parameter list error parametro-zerrendako errorea
02140000.xhp
par_id3147003
help.text
Function parameter is not valid, for example, text instead of a number, or a domain reference instead of cell reference. Funtzio-parametroa baliogabea da. Testua zenbaki baten ordez, edo domeinu-erreferentzi bat gelaxka-erreferentziaren ordez.
02140000.xhp
par_id3150107
help.text
Error: Pair missing errorea: bikotea falta da
02140000.xhp
par_id3149129
help.text
Missing bracket, for example, closing brackets, but no opening brackets Parentesia falta da. Adibidez, ixteko parentesia bai, baina irekitzekoa falta.
02140000.xhp
par_id3155097
help.text
Missing operator eragilea falta da
02140000.xhp
par_id3154649
help.text
Operator is missing, for example, "=2(3+4) * ", where the operator between "2" and "(" is missing. Eragilea falta da. Adibidez, "=2(3+4) * " funtzioan "2" eta "(" arteko eragilea falta da.
02140000.xhp
par_id3153483
help.text
Missing variable Aldagaia falta da
02140000.xhp
par_id3154710
help.text
Variable is missing, for example when two operators are together "=1+*2". Aldagaia falta da. Adibidez, bi eragile elkarren jarraian agertzen direnean: "=1+*2".
02140000.xhp
par_id3145112
help.text
Missing variable Aldagaia falta da
02140000.xhp
par_id3145319
help.text
Function requires more variables than are provided, for example, AND() and OR(). Funtzioak aldagai gehiago behar ditu. Adibidez, AND() edo OR().
02140000.xhp
par_id3150393
help.text
Formula overflow formula luzeegia
02140000.xhp
par_id3159259
help.text
<emph>Compiler:</emph> the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192. <emph>Konpilatzailea:</emph> formula barneko token kopurua (hau da, eragileak, aldagaiak, parentesiak) 8192 baino handiagoa da.
02140000.xhp
par_id3147412
help.text
String overflow kate luzeegia
02140000.xhp
par_id3145635
help.text
<emph>Compiler:</emph> an identifier in the formula exceeds 64 kB in size. <emph>Interpreter:</emph> a result of a string operation exceeds 64 kB in size. <emph>Konpilatzailea:</emph> formulako identifikatzaile batek 64 kB-ko tamaina gainditzen du. <emph>Interpretatzailea:</emph> kate-eragiketaren emaitza batek 64 kB-ko tamaina gainditzen du.
02140000.xhp
par_id3157904
help.text
Internal overflow Barne-gainezkatzea
02140000.xhp
par_id3149352
help.text
Sort operation attempted on too much numerical data (max. 100000) or a calculation stack overflow. Zenbakizko datu gehiegi dituzten ordenatze-eragiketa (geh. 100000) edo kalkulu-pilaren gainezkatzea.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
02140000.xhp
par_id3147344
help.text
Source string description
EnQy4
Source string location
02140000.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/scalc/05.po, string 22