Translation

05120000.xhp par_id3155604 help.text
English 6Ggqk
Context English Swedish Actions
05120000.xhp
par_id3149415
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Decrease priority of the selected condition.</ahelp>
05120000.xhp
hd_id31531891
help.text
Condition Villkor
05120000.xhp
par_id31494131
help.text
You can define as many conditions as you want. Du väljer själv hur många villkor du vill definiera.
05120000.xhp
par_id31494132
help.text
Specify if conditional formatting is dependent on one of the entry listed on the drop down box: Ange om villkorlig formatering är beroende av ett av de val som visas i kombinationsrutan.
05120000.xhp
par_id31494133
help.text
If you select <emph>All cells</emph>, see Color Scale, Data Bar or Icon Set explanations below, depending on which visual representation the conditional formatting should be represented.
05120000.xhp
par_id31494134
help.text
If you select <emph>Cell value is</emph>: Om du väljer <emph>Cellvärde är</emph>:
05120000.xhp
par_id31494135
help.text
Select a condition in the drop down list for the format to be applied to the selected cells and enter the value. Välj ett villkor i kombinationsrutan och skriv sedan in värdet.
05120000.xhp
par_id31494136
help.text
In front of <emph>Apply Styles</emph>, select the desired style in the list or chose <emph>New Style</emph> to create one. I kombinationsrutan <emph>Använd formatmall</emph> väljer du det format som du önskar tillämpa om villkoret uppfylls, om du behöver skapa en ny formatmall väljer du <emph>Ny formatmall...</emph>.
05120000.xhp
par_id31494137
help.text
<ahelp hid=".">Click the <emph>Add</emph> button to add another condition, click the <emph>Remove</emph> button to remove a condition.</ahelp>
05120000.xhp
par_id31494138
help.text
<ahelp hid=".">In the <emph>Range</emph> field, define the range of cells concerned by the conditional formatting.</ahelp> Click on the <emph>Shrink</emph> button to minimize the dialog box. Click again on the button to come back to the dialog box once the range is selected.
05120000.xhp
par_id31494139
help.text
If you select <emph>Formula is</emph> as a reference, enter a cell reference. If the cell reference is a value other than zero, the condition matches.
05120000.xhp
par_id3149413a
help.text
If you select <emph>Date is</emph>, see below explanations for Date. Om du väljer <emph>Datum är</emph>, se nedanstående förklaringar för datum.
05120000.xhp
hd_id3147394
help.text
Color Scale Färgskala
05120000.xhp
par_id3155602
help.text
This is the same dialog box as if you select <emph>All cells</emph> in the first sub menu entry <emph>Condition</emph>.Apply a color scale to a range consist of displaying a bicolor or tricolor gradient on this range depending on the value of each cell. A typical example might be an array of temperatures, lower blue colored, warmer red with a gradient nuances to the intermediate values. Detta är samma dialog som den som visas om du väljer <emph>Alla celler</emph> i första undermenyn till <emph>Villkor</emph>. Använd en färgskala på ett område består av 2- eller 3-färgade toningar, vars utseende är beroende av vilket värde som varje cell innehåller. Ett typexempel är en matris med temperaturer, lägre värden är blåare, varmare rödare och värden däremellan är en toning mellan de två färgerna.
05120000.xhp
par_id3155603
help.text
You must choose the two "extreme" colors indicate the method of calculation. The calculation of the color applied will be made in relation to: Min - Max - Percentile - Value - Percent - Formula. Du ska välja två "extrema" färger som anger beräkningsmetoden. Beräkningen av den färg som visas kommer att göras i relation till: Min - Max - Percentil - Värde - Procent - Formel.
05120000.xhp
par_id3155604
help.text
The choices Min and Max are sufficient to themselves as found in the range. Other options need to be specified by a value (Percentile, Value, Percentage) or a cell reference or formula (Formula). Min och max hämtas från det berörda området och du behöver inte ange någon ytterligare information. Andra val kräver att du anger ett värde (Percentil, Värde, Procent) eller en cellreferens eller formel (Formel).
05120000.xhp
par_id3155605
help.text
For a detailed explanation and examples, please visit <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Faq/Calc/142">How to apply a Color Scale Conditional Formatting page</link> in TDF Wiki.
05120000.xhp
par_id991609782427459
help.text
Data Bar
05120000.xhp
par_id41609780964157
help.text
Data bar option will fill the cell with solid or gradient color corresponding to the numeric value in the cell. Default is blue for positive and red for negative.
05120000.xhp
par_id931609781970981
help.text
The calculation of the area of fill is based on Min - Max - Percentile - Value - Percent - Formula.
05120000.xhp
par_id981609782003841
help.text
The choices Min and Max are sufficient to themselves as found in the range. Other options need to be specified by a value (Percentile, Value, Percentage) or a cell reference or formula (Formula).
05120000.xhp
par_id281609781729359
help.text
<emph>More Options...</emph> opens a dialog to:
05120000.xhp
par_id271609781812913
help.text
change colors
05120000.xhp
par_id921609781838551
help.text
change position of vertical axis within the cell
05120000.xhp
par_id631609781859971
help.text
the bar's minimum and maximum length in percentage
05120000.xhp
hd_id3153709
help.text
Icon Set Ikonuppsättning
05120000.xhp
par_id3153764
help.text
It is desired to plot the position of a value relative to the thresholds. The set of icons will help to indicate the thresholds and choose the type of icons. Available icon sets are: Ikonuppsättning ger en snabb överblick över hur ett värde förhåller sig relativt gränsvärden. Olika ikoner visas beroende på förhållandet. Följande ikonuppsättningar är tillgängliga:
05120000.xhp
par_id31494140
help.text
3, 4 or 5 - arrows 3, 4 eller 5 pilar
05120000.xhp
par_id31494141
help.text
3, 4 or 5 - gray arrows 3, 4 eller 5 grå pilar
05120000.xhp
par_id31494142
help.text
3 - flags 3 flaggor
05120000.xhp
par_id31494143
help.text
3 - traffic lights 1 and 2 (two different designs) 3 trafikljus 1 och 2 (finns i två utföranden)
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01
The following string has different context, but the same source.
Empty LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
05120000.xhp
par_id3155604
help.text
Source string description
6Ggqk
Source string location
05120000.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
sv/helpcontent2/source/text/scalc/01.po, string 5098