Translation

04060112.xhp par_id3143274 help.text
English 8ZbQg
Context English Basque Actions
04060112.xhp
par_id3147235
help.text
Row number in the upper-left corner of the cell area; numbering starts at 0. Gelaxka-barrutiko goi-ezkerraldeko ertzeko errenkada-zenbakia; zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3151051
help.text
Tab1 Tab1
04060112.xhp
par_id3148923
help.text
Table number in the upper-left corner of the cell area; numbering starts at 0. Gelaxka-barrutiko goi-ezkerraldeko ertzeko taula-zenbakia; zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3166437
help.text
Col2 Col2
04060112.xhp
par_id3149788
help.text
Column number in the lower-right corner of the cell area. Numbering starts at 0. Gelaxka-barrutiko behe-eskuinaldeko ertzeko zutabearen zenbakia. Zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3152877
help.text
Row2 Row2
04060112.xhp
par_id3152949
help.text
Row number in the lower-right corner of the cell area; numbering starts at 0. Gelaxka-barrutiko behe-eskuinaldeko ertzeko errenkada-zenbakia; zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3154107
help.text
Tab2 Tab2
04060112.xhp
par_id3153747
help.text
Table number in the lower-right corner of the cell area; numbering starts at 0. Gelaxka-barrutiko behe-eskuinaldeko ertzeko taula-zenbakia; zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3154858
help.text
Count Kopurua
04060112.xhp
par_id3148621
help.text
Number of the following elements. Empty cells are not counted or passed. Ondorengo elementuen kopurua. Gelaxka hutsak ez dira kontatzen edo pasatzen.
04060112.xhp
par_id3151126
help.text
Col Col
04060112.xhp
par_id3154334
help.text
Column number of the element. Numbering starts at 0. Elementuaren zutabe-zenbakia. Zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3150631
help.text
Row Errenkada
04060112.xhp
par_id3150424
help.text
Row number of the element; numbering starts at 0. Elementuaren errenkada-zenbakia; zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3143274
help.text
Tab Tab
04060112.xhp
par_id3149513
help.text
Table number of the element; numbering starts at 0. Elementuaren taula-zenbakia; zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3153948
help.text
Error Error
04060112.xhp
par_id3153534
help.text
Error number, where the value 0 is defined as "no error." If the element comes from a formula cell the error value is determined by the formula. Errore-zenbakia (0 balioa "no error." gisa definitua). Elementua formula-gelaxka batetik badator, errore-balioa formulak determinatzen du.
04060112.xhp
par_id3148695
help.text
Len Len
04060112.xhp
par_id3152769
help.text
Length of the following string, including closing zero byte. If the length including closing zero byte equals an odd value a second zero byte is added to the string so that an even value is achieved. Therefore, Len is calculated using ((StrLen+2)&~1). Ondorengo karaktere-katearen luzera, itxierako 0 byte-a barne. Luzera, itxierako 0a barne, zenbaki bakoiti bat bada, bigarren 0 byte bat gehituko zaio karaktere-kateari, balio bikoitia lortzeko. Beraz, honela kalkulatzen da Len: ((StrLen+2)&~1).
04060112.xhp
par_id3153702
help.text
String Karaktere-katea
04060112.xhp
par_id3154474
help.text
String with closing zero byte Karaktere-katea itxierako zero byte-arekin
04060112.xhp
par_id3147097
help.text
Next element Hurrengo elementua
04060112.xhp
hd_id3159091
help.text
Cell Array Cell motako matrizea
04060112.xhp
par_id3156140
help.text
Cell arrays are used to call cell areas containing text as well as numbers. A cell array in $[officename] Calc is defined as follows: Testua nahiz zenbakiak dituzten gelaxka-areei dei egiteko erabiltzen dira Cell motako matrizeak. Cell motako matrize bat honela definitzen da $[officename] Calc-en:
04060112.xhp
par_id3154664
help.text
Offset Desplazamendua
04060112.xhp
par_id3154566
help.text
Name Izena
04060112.xhp
par_id3146073
help.text
Description Deskribapena
04060112.xhp
par_id3150988
help.text
Col1 Col1
04060112.xhp
par_id3146783
help.text
Column number in the upper-left corner of the cell area. Numbering starts at 0. Gelaxka-barrutiko goi-ezkerraldeko ertzeko zutabearen zenbakia. Zenbakitzea 0n hasten da.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/00
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04 Tabulazio-tekla
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/smath/04 Tabulazio-tekla
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/04

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
04060112.xhp
par_id3143274
help.text
Source string description
8ZbQg
Source string location
04060112.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/scalc/01.po, string 2714