Translation

04060112.xhp par_id3149177 help.text
English VGqMb
Context English Basque Actions
04060112.xhp
par_id3156156
help.text
Row number in the upper-left corner of the cell area; numbering starts at 0. Gelaxka-barrutiko goi-ezkerraldeko ertzeko errenkada-zenbakia; zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3150593
help.text
Tab1 Tab1
04060112.xhp
par_id3150357
help.text
Table number in the upper-left corner of the cell area; numbering starts at 0. Gelaxka-barrutiko goi-ezkerraldeko ertzeko taula-zenbakia; zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3153352
help.text
Col2 Col2
04060112.xhp
par_id3155893
help.text
Column number in the lower-right corner of the cell area. Numbering starts at 0. Gelaxka-barrutiko behe-eskuinaldeko ertzeko zutabearen zenbakia. Zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3148406
help.text
Row2 Row2
04060112.xhp
par_id3150673
help.text
Row number in the lower-right corner of the cell area; numbering starts at 0. Gelaxka-barrutiko behe-eskuinaldeko ertzeko errenkada-zenbakia; zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3153197
help.text
Tab2 Tab2
04060112.xhp
par_id3149329
help.text
Table number in the lower-right corner of the cell area; numbering starts at 0. Gelaxka-barrutiko behe-eskuinaldeko ertzeko taula-zenbakia; zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3154520
help.text
Count Kopurua
04060112.xhp
par_id3150647
help.text
Number of the following elements. Empty cells are not counted or passed. Ondorengo elementuen kopurua. Gelaxka hutsak ez dira kontatzen edo pasatzen.
04060112.xhp
par_id3147579
help.text
Col Col
04060112.xhp
par_id3154188
help.text
Column number of the element. Numbering starts at 0. Elementuaren zutabe-zenbakia. Zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3153265
help.text
Row Errenkada
04060112.xhp
par_id3150095
help.text
Row number of the element; numbering starts at 0. Elementuaren errenkada-zenbakia; zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3149177
help.text
Tab Tab
04060112.xhp
par_id3146925
help.text
Table number of the element; numbering starts at 0. Elementuaren taula-zenbakia; zenbakitzea 0n hasten da.
04060112.xhp
par_id3149441
help.text
Error Error
04060112.xhp
par_id3156048
help.text
Error number, where the value 0 is defined as "no error." If the element comes from a formula cell the error value is determined by the formula. Errore-zenbakia (0 balioa "no error." gisa definitua). Elementua formula-gelaxka batetik badator, errore-balioa formulak determinatzen du.
04060112.xhp
par_id3159102
help.text
Type Mota
04060112.xhp
par_id3149581
help.text
Type of cell content, 0 == Double, 1 == String Gelaxka-edukiaren mota, 0 == Double, 1 == String
04060112.xhp
par_id3153291
help.text
Value or Len Value or Len
04060112.xhp
par_id3148560
help.text
If type == 0: 8 byte IEEE variable of type double/floating point type == 0 bada: 8 byte-ko IEEE aldagaia, double/koma mugikorrekoa motakoa
04060112.xhp
par_id3148901
help.text
If type == 1: Length of the following string, including closing zero byte. If the length including closing zero byte equals an odd value a second zero byte is added to the string so that an even value is achieved. Therefore, Len is calculated using ((StrLen+2)&~1). type == 1 bada: Ondorengo karaktere-katearen luzera, itxierako 0 byte-a barne. Luzera, itxierako 0a barne, zenbaki bakoiti bat bada, bigarren 0 byte bat gehituko zaio karaktere-kateari, balio bikoitia lortzeko. Beraz, honela kalkulatzen da Len: ((StrLen+2)&~1).
04060112.xhp
par_id3145215
help.text
26 if type==1 26 if type==1
04060112.xhp
par_id3155143
help.text
String Karaktere-katea
04060112.xhp
par_id3149298
help.text
If type == 1: String with closing zero byte type == 1 bada: Karaktere-katea itxierako zero byte-arekin
04060112.xhp
par_id3151322
help.text
32 or 26+Len 32 or 26+Len
04060112.xhp
par_id3163722
help.text
... ...
04060112.xhp
par_id3151059
help.text
Next element Hurrengo elementua
04060115.xhp
tit
help.text
Add-in Functions, List of Analysis Functions Part One Osagarri-funtzioak, Analisi-funtzioen zerrenda. Lehen zatia
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/smath/04 Tabulazio-tekla
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/00
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/schart/04
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw/04 Tabulazio-tekla
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc/01

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
04060112.xhp
par_id3149177
help.text
Source string description
VGqMb
Source string location
04060112.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/scalc/01.po, string 2746