Translation

main0102.xhp tit help.text
English 6hchv
Context English Czech Actions
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Calc Help Vítejte v nápovědě k $[officename] Calc
main0000.xhp
hd_id3147338
help.text
Welcome to the $[officename] Calc Help Vítejte v nápovědě k $[officename] Calc
main0000.xhp
hd_id3153965
help.text
How to Work With $[officename] Calc Jak pracovat v aplikaci $[officename] Calc
main0000.xhp
par_id3147004
help.text
<link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="List of Functions by Category">List of Functions by Category</link> <link href="text/scalc/01/04060100.xhp" name="Seznam funkcí podle kategorií">Seznam funkcí podle kategorií</link>
main0000.xhp
hd_id3154659
help.text
$[officename] Calc Menus, Toolbars, and Keys Nabídky, nástrojové lišty a klávesové zkratky $[officename] Calc
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Nabídky
main0100.xhp
hd_id3156023
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/scalc/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/scalc/main0100.xhp" name="Nabídky">Nabídky</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154760
help.text
The following menu commands are available for spreadsheets. Pro práci se sešitem je možné použít následující příkazy z hlavní nabídky.
main0101.xhp
tit
help.text
File Soubor
main0101.xhp
hd_id3156023
help.text
<link href="text/scalc/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/scalc/main0101.xhp" name="Soubor">Soubor</link>
main0101.xhp
par_id3151112
help.text
<ahelp hid=".">These commands apply to the current document, open a new document, or close the application.</ahelp> <ahelp hid=".">Tyto příkazy umožňují práci s aktuálním dokumentem, otevření nového dokumentu nebo ukončení aplikace.</ahelp>
main0102.xhp
tit
help.text
Edit Upravit
main0102.xhp
hd_id3156023
help.text
<link href="text/scalc/main0102.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/scalc/main0102.xhp" name="Úpravy">Úpravy</link>
main0102.xhp
par_id3154758
help.text
<ahelp hid=".">This menu contains commands for editing the contents of the current document.</ahelp> <ahelp hid=".">Tato nabídka obsahuje příkazy pro úpravu obsahu aktuálního dokumentu.</ahelp>
main0102.xhp
hd_id3146919
help.text
<link href="text/shared/01/02180000.xhp" name="Links">Links</link> <link href="text/shared/01/02180000.xhp" name="Odkazy">Odkazy</link>
main0102.xhp
hd_id0914201502131542
help.text
<link href="text/shared/01/02200000.xhp" name="Object">Object</link> <link href="text/shared/01/02200000.xhp" name="Objekt">Objekt</link>
main0103.xhp
tit
help.text
View Zobrazit
main0103.xhp
hd_id3151112
help.text
<link href="text/scalc/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/scalc/main0103.xhp" name="Zobrazit">Zobrazit</link>
main0103.xhp
par_id3149456
help.text
<ahelp hid=".">This menu contains commands for controlling the on-screen display of the document.</ahelp> <ahelp hid=".">Tato nabídka obsahuje příkazy nastavující zobrazení dokumentu na obrazovce.</ahelp>
main0103.xhp
par_idN105AB
help.text
Normal Běžné
main0103.xhp
par_idN105AF
help.text
<ahelp hid=".">Displays the normal layout view of the sheet.</ahelp> <ahelp hid=".">Zobrazí běžný pohled na list.</ahelp>
main0103.xhp
hd_id102720151109097115
help.text
<link href="text/scalc/01/03100000.xhp">Page Break</link> <link href="text/scalc/01/03100000.xhp">Zalomení stránky</link>
main0103.xhp
hd_id10272015110909623
help.text
View Grid lines Zobrazit mřížku
main0103.xhp
par_id102720151147483554
help.text
Toggle the visibility of grid lines for the current sheet. Zobrazí nebo skryje v aktuálním listu mřížku.
main0103.xhp
hd_id033020170228348624
help.text
Show Formula Zobrazit vzorec
main0103.xhp
par_id03302017024610704
help.text
Display the cell formula expression instead of the calculated result. Zobrazí místo vypočteného výsledku pro buňku výraz se vzorcem.
main0103.xhp
hd_id102720150908397549
help.text
<link href="text/shared/01/gallery.xhp">Gallery</link> <link href="text/shared/01/gallery.xhp">Galerie</link>

Showing only subset of the strings as there were too many matches.

Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/scalc
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/smath
Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sdraw
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/swriter/01
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/explorer/database
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/explorer/database
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/optionen

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
main0102.xhp
tit
help.text
Source string description
6hchv
Source string location
main0102.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/scalc.po, string 12