Translation

sf_basic.xhp par_id311619004099683 help.text
English DQkGQ
Context English Czech Actions
sf_basic.xhp
par_id151618849022977
help.text
<literal>ScriptForge</literal>.<literal>Basic</literal> service is limited to Python scripts. Služba <literal>ScriptForge</literal>.<literal>Basic</literal> je omezena na skripty Pythonu.
sf_basic.xhp
hd_id581582885621841
help.text
Service invocation Volání služby
sf_basic.xhp
par_id141610734722352
help.text
Before using the <literal>Basic</literal> service, import the <literal>CreateScriptService()</literal> method from the <literal>scriptforge</literal> module: Před použitím služby <literal>Basic</literal> naimportujte metodu <literal>CreateScriptService()</literal> z modulu <literal>scriptforge</literal>:
sf_basic.xhp
hd_id201618922972557
help.text
Properties Vlastnosti
sf_basic.xhp
par_id401618922991909
help.text
Name Název
sf_basic.xhp
par_id591618922991909
help.text
ReadOnly Pouze pro čtení
sf_basic.xhp
par_id211618922991909
help.text
Type Typ
sf_basic.xhp
par_id971618923022846
help.text
Description Popis
sf_basic.xhp
par_id541619003984227
help.text
MB_OK, MB_OKCANCEL, MB_RETRYCANCEL, MB_YESNO, MB_YESNOCANCEL MB_OK, MB_OKCANCEL, MB_RETRYCANCEL, MB_YESNO, MB_YESNOCANCEL
sf_basic.xhp
par_id21619004009875
help.text
Yes ano
sf_basic.xhp
par_id111619004011627
help.text
integer integer
sf_basic.xhp
par_id791619004012484
help.text
Values: 0, 1, 5, 4, 3 Hodnoty: 0, 1, 5, 4, 3
sf_basic.xhp
par_id161619003998035
help.text
MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONINFORMATION, MB_ICONQUESTION, MB_ICONSTOP MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONINFORMATION, MB_ICONQUESTION, MB_ICONSTOP
sf_basic.xhp
par_id201619004097755
help.text
Yes ano
sf_basic.xhp
par_id981619004098700
help.text
integer integer
sf_basic.xhp
par_id311619004099683
help.text
Values: 48, 64, 32, 16<br/> Hodnoty: 48, 64, 32, 16
sf_basic.xhp
par_id831618922991909
help.text
MB_ABORTRETRYIGNORE, MB_DEFBUTTON1, MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3 MB_ABORTRETRYIGNORE, MB_DEFBUTTON1, MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3
sf_basic.xhp
par_id581618922991909
help.text
Yes ano
sf_basic.xhp
par_id161618922991910
help.text
integer integer
sf_basic.xhp
par_id211618923312141
help.text
Values: 2, 128, 256, 512 Hodnoty: 2, 128, 256, 512
sf_basic.xhp
par_id471618924470655
help.text
IDABORT, IDCANCEL, IDIGNORE, IDNO, IDOK, IDRETRY, IDYES IDABORT, IDCANCEL, IDIGNORE, IDNO, IDOK, IDRETRY, IDYES
sf_basic.xhp
par_id961618924503848
help.text
Yes ano
sf_basic.xhp
par_id571618924505303
help.text
integer integer
sf_basic.xhp
par_id871618924506654
help.text
Values: 3, 2, 5, 7, 1, 4, 6<br/>Constants indicating <literal>MsgBox</literal> selected button. Hodnoty: 3, 2, 5, 7, 1, 4, 6<br/>Konstanty označující vybrané tlačítko pro <literal>MsgBox</literal>.
sf_basic.xhp
par_id421619006246768
help.text
StarDesktop StarDesktop
sf_basic.xhp
par_id731619006254384
help.text
Yes ano
sf_basic.xhp
par_id711619006255184
help.text
UNO<br/>object Objekt<br/>UNO
sf_basic.xhp
par_id541619006255653
help.text
<link href="text/sbasic/shared/stardesktop.xhp" name="StarDesktop"><literal>StarDesktop</literal></link> object represents %PRODUCTNAME Start Center. Objekt <link href="text/sbasic/shared/stardesktop.xhp" name="StarDesktop"><literal>StarDesktop</literal></link> představující úvodní obrazovku %PRODUCTNAME.
sf_basic.xhp
par_id651606319520519
help.text
List of Methods in the Basic Service Seznam metod služby Basic
sf_basic.xhp
par_id71621894830071
help.text
Converts a numeric expression or a string to a <literal>datetime</literal>.<literal>datetime</literal> Python native object. Převede číselný výraz nebo řetězec na nativní objekt Pythonu <literal>datetime</literal>.<literal>datetime</literal>.
sf_basic.xhp
par_id431621896441258
help.text
This method exposes the Basic builtin function <link href="text/sbasic/shared/03100300.xhp" name="CDate_Basic">CDate</link> to Python scripts. Tato metoda zpřístupňuje skriptům Pythonu vestavěnou funkci Basicu <link href="text/sbasic/shared/03100300.xhp" name="CDate v Basicu">CDate</link>.

Loading…

User avatar strepon

New translation

LibreOffice Help – 7.2 / text/sbasic/shared/03Czech

4 months ago
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Context
sf_basic.xhp
par_id311619004099683
help.text
Source string description
DQkGQ
Source string location
sf_basic.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/sbasic/shared/03.po, string 307