Translation

06130000.xhp par_id3150828 help.text
English rFEdG
Context English Slovenian Actions
06130000.xhp
par_id3148405
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Opens the <emph>Macro Organizer</emph> dialog, where you can add, edit, or delete existing macro modules, dialogs, and libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Odpre pogovorno okno <emph>Organizator makrov</emph>, kjer lahko dodajate, urejate ali izbrišete obstoječe module, pogovorna okna in knjižnice makrov.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3166447
help.text
Module/Dialog Modul/Pogovorno okno
06130000.xhp
par_id3155959
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/library">Lists the existing macros and dialogs.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/library">Vrne seznam obstoječih makrov in pogovornih oken.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3149922
help.text
You can drag-and-drop a module or a dialog between libraries. Modul ali pogovorno okno lahko vlečete in spuščate med knjižnicami.
06130000.xhp
par_id3159333
help.text
To copy a dialog or a module, hold down the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> key while you drag-and-drop. Če želite pogovorno okno ali modul kopirati, držite med vlečenjem in spuščanjem pritisnjeno <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">tipko Cmd</caseinline><defaultinline>krmilko</defaultinline></switchinline>.
06130000.xhp
hd_id3147131
help.text
Edit Uredi
06130000.xhp
par_id3149816
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/edit">Opens the selected macro or dialog for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/edit">Odpre izbrani makro ali pogovorno okno za urejanje.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3151214
help.text
New Nov
06130000.xhp
par_id3154202
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newmodule">Creates a new module.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newmodule">Ustvari nov modul.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3153269
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Creates a new dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Ustvari novo pogovorno okno.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3154587
help.text
Libraries tab page Zavihek Knjižnice
06130000.xhp
par_id3153705
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Lets you manage the macro libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/modulepage/newdialog">Omogoča upravljanje knjižnice makrov.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3145259
help.text
Location Mesto
06130000.xhp
par_id3153234
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/location">Select the location containing the macro libraries that you want to organize.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/location">Izberite mesto, ki vsebuje knjižnico z makri, ki jih želite organizirati.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3148460
help.text
Library Knjižnica
06130000.xhp
par_id3150828
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/library">Lists the macro libraries in the chosen location.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/library">Vrne seznam knjižnic makrov na izbranem mestu.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3145134
help.text
Edit Uredi
06130000.xhp
par_id3150518
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/edit">Opens the $[officename] Basic editor so that you can modify the selected library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/edit">Odpre urejevalnik $[officename] Basic, tako da lahko spremenite izbrano knjižnico.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3150371
help.text
Password Geslo
06130000.xhp
par_id3166430
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/password">Assigns or edits the <link href="text/sbasic/shared/01/06130100.xhp" name="password">password</link> for the selected library. "Standard" libraries cannot have a password.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/password">Izbrani knjižnici dodeli ali uredi <link href="text/sbasic/shared/01/06130100.xhp" name="geslo">geslo</link>. Knjižnice »Standard« ne morejo imeti gesla.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3154372
help.text
New Nov
06130000.xhp
par_id3145387
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/new">Creates a new library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/new">Ustvari novo knjižnico.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3154259
help.text
Name Ime
06130000.xhp
par_id3156169
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/newlibdialog/NewLibDialog">Enter a name for the new module, dialog, or library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/newlibdialog/NewLibDialog">Vnesite ime za nov modul, pogovorno okno ali knjižnico.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3151183
help.text
Append Dodaj
06130000.xhp
par_id3155126
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/import">Locate that $[officename] Basic library that you want to add to the current list, and then click <emph>Open</emph>.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/import">Poiščite knjižnico $[officename] Basic, ki jo želite dodati na trenutni seznam, in nato kliknite <emph>Odpri</emph>.</ahelp>
06130100.xhp
tit
help.text
Change Password Sprememba gesla
06130100.xhp
hd_id3159399
help.text
Change Password Sprememba gesla
06130100.xhp
par_id3150276
help.text
<ahelp hid="svx/ui/passwd/PasswordDialog">Protects the selected library with a password.</ahelp> You can enter a new password, or change the current password. <ahelp hid="svx/ui/passwd/PasswordDialog">Izbrano knjižnico zaščiti z geslom.</ahelp> Vnesete lahko novo geslo ali pa spremenite trenutno veljavno geslo.
06130100.xhp
hd_id3154285
help.text
Old password Staro geslo
06130100.xhp
hd_id3153665
help.text
Password Geslo

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
06130000.xhp
par_id3150828
help.text
Source string description
rFEdG
Source string location
06130000.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
sl/helpcontent2/source/text/sbasic/shared/01.po, string 35