Translation

06130100.xhp par_id3150276 help.text
English 3tBDD
Context English Slovenian Actions
06130000.xhp
par_id3153234
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/location">Select the location containing the macro libraries that you want to organize.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/location">Izberite mesto, ki vsebuje knjižnico z makri, ki jih želite organizirati.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3148460
help.text
Library Knjižnica
06130000.xhp
par_id3150828
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/library">Lists the macro libraries in the chosen location.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/library">Vrne seznam knjižnic makrov na izbranem mestu.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3145134
help.text
Edit Uredi
06130000.xhp
par_id3150518
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/edit">Opens the $[officename] Basic editor so that you can modify the selected library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/edit">Odpre urejevalnik $[officename] Basic, tako da lahko spremenite izbrano knjižnico.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3150371
help.text
Password Geslo
06130000.xhp
par_id3166430
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/password">Assigns or edits the <link href="text/sbasic/shared/01/06130100.xhp" name="password">password</link> for the selected library. "Standard" libraries cannot have a password.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/password">Izbrani knjižnici dodeli ali uredi <link href="text/sbasic/shared/01/06130100.xhp" name="geslo">geslo</link>. Knjižnice »Standard« ne morejo imeti gesla.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3154372
help.text
New Nov
06130000.xhp
par_id3145387
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/new">Creates a new library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/new">Ustvari novo knjižnico.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3154259
help.text
Name Ime
06130000.xhp
par_id3156169
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/newlibdialog/NewLibDialog">Enter a name for the new module, dialog, or library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/newlibdialog/NewLibDialog">Vnesite ime za nov modul, pogovorno okno ali knjižnico.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3151183
help.text
Append Dodaj
06130000.xhp
par_id3155126
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/import">Locate that $[officename] Basic library that you want to add to the current list, and then click <emph>Open</emph>.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/import">Poiščite knjižnico $[officename] Basic, ki jo želite dodati na trenutni seznam, in nato kliknite <emph>Odpri</emph>.</ahelp>
06130100.xhp
tit
help.text
Change Password Sprememba gesla
06130100.xhp
hd_id3159399
help.text
Change Password Sprememba gesla
06130100.xhp
par_id3150276
help.text
<ahelp hid="svx/ui/passwd/PasswordDialog">Protects the selected library with a password.</ahelp> You can enter a new password, or change the current password. <ahelp hid="svx/ui/passwd/PasswordDialog">Izbrano knjižnico zaščiti z geslom.</ahelp> Vnesete lahko novo geslo ali pa spremenite trenutno veljavno geslo.
06130100.xhp
hd_id3154285
help.text
Old password Staro geslo
06130100.xhp
hd_id3153665
help.text
Password Geslo
06130100.xhp
par_id3155628
help.text
<ahelp hid="svx/ui/passwd/oldpassEntry">Enter the current password for the selected library.</ahelp> <ahelp hid="svx/ui/passwd/oldpassEntry">Vnesite veljavno geslo za izbrano knjižnico.</ahelp>
06130100.xhp
hd_id3153126
help.text
New password Novo geslo
06130100.xhp
hd_id3153628
help.text
Password Geslo
06130100.xhp
par_id3159413
help.text
<ahelp hid="svx/ui/passwd/newpassEntry">Enter a new password for the selected library.</ahelp> <ahelp hid="svx/ui/passwd/newpassEntry">Vnesite novo geslo za izbrano knjižnico.</ahelp>
06130100.xhp
hd_id3148947
help.text
Confirm Potrdi
06130100.xhp
par_id3149457
help.text
<ahelp hid="svx/ui/passwd/confirmpassEntry">Repeat the new password for the selected library.</ahelp> <ahelp hid="svx/ui/passwd/confirmpassEntry">Ponovite novo geslo za izbrano knjižnico.</ahelp>
06130500.xhp
tit
help.text
Append libraries Dodaj knjižnice
06130500.xhp
bm_id3150502
help.text
<bookmark_value>libraries; adding</bookmark_value><bookmark_value>inserting;Basic libraries</bookmark_value> <bookmark_value>knjižnice; dodajanje</bookmark_value><bookmark_value>vstavljanje;knjižnice Basic</bookmark_value>
06130500.xhp
hd_id3150502
help.text
Append libraries Dodaj knjižnice
06130500.xhp
par_id3154840
help.text
Locate that <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Basic library that you want to add to the current list, and then click <emph>Open</emph>. Poiščite tisto knjižnico <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Basic, ki jo želite dodati na trenutni seznam, nato kliknite <emph>Odpri</emph>.
06130500.xhp
hd_id3149119
help.text
File name: Ime datoteke:
06130500.xhp
par_id3147102
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ImportLibDialog">Enter a name or the path to the library that you want to append.</ahelp> You can also select a library from the list. <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ImportLibDialog">Vnesite ime ali pot do knjižnice, ki jo želite dodati.</ahelp> Knjižnico lahko tudi izberete iz seznama.
06130500.xhp
hd_id3147291
help.text
Options Možnosti
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/shared/01
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/shared/01

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Slovenian
No related strings found in the glossary.

String information

Context
06130100.xhp
par_id3150276
help.text
Source string description
3tBDD
Source string location
06130100.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
sl/helpcontent2/source/text/sbasic/shared/01.po, string 48