Translation

06130500.xhp par_id3154840 help.text
English NxEyN
Context English Czech Actions
06130000.xhp
par_id3155126
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/import">Locate that $[officename] Basic library that you want to add to the current list, and then click <emph>Open</emph>.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/libpage/import">Vyberte knihovnu $[officename] Basic, kterou chcete přidat do aktuálního seznamu, a klepněte na <emph>Otevřít</emph>.</ahelp>
06130100.xhp
tit
help.text
Change Password Změnit heslo
06130100.xhp
hd_id3159399
help.text
Change Password Změnit heslo
06130100.xhp
par_id3150276
help.text
<ahelp hid="svx/ui/passwd/PasswordDialog">Protects the selected library with a password.</ahelp> You can enter a new password, or change the current password. <ahelp hid="svx/ui/passwd/PasswordDialog">Chrání vybranou knihovnu heslem.</ahelp> Umožňuje zadat nové heslo nebo stávající heslo změnit.
06130100.xhp
hd_id3154285
help.text
Old password Staré heslo
06130100.xhp
hd_id3153665
help.text
Password Heslo
06130100.xhp
par_id3155628
help.text
<ahelp hid="svx/ui/passwd/oldpassEntry">Enter the current password for the selected library.</ahelp> <ahelp hid="svx/ui/passwd/oldpassEntry">Zadejte stávající heslo pro vybranou knihovnu.</ahelp>
06130100.xhp
hd_id3153126
help.text
New password Nové heslo
06130100.xhp
hd_id3153628
help.text
Password Heslo
06130100.xhp
par_id3159413
help.text
<ahelp hid="svx/ui/passwd/newpassEntry">Enter a new password for the selected library.</ahelp> <ahelp hid="svx/ui/passwd/newpassEntry">Zadejte nové heslo pro vybranou knihovnu.</ahelp>
06130100.xhp
hd_id3148947
help.text
Confirm Potvrdit
06130100.xhp
par_id3149457
help.text
<ahelp hid="svx/ui/passwd/confirmpassEntry">Repeat the new password for the selected library.</ahelp> <ahelp hid="svx/ui/passwd/confirmpassEntry">Zadejte znovu nové heslo pro vybranou knihovnu.</ahelp>
06130500.xhp
tit
help.text
Append libraries Přidat knihovny
06130500.xhp
bm_id3150502
help.text
<bookmark_value>libraries; adding</bookmark_value><bookmark_value>inserting;Basic libraries</bookmark_value> <bookmark_value>knihovny;přidávání</bookmark_value><bookmark_value>vkládání; knihovny Basicu</bookmark_value>
06130500.xhp
hd_id3150502
help.text
Append libraries Přidat knihovny
06130500.xhp
par_id3154840
help.text
Locate that <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Basic library that you want to add to the current list, and then click <emph>Open</emph>. Vyberte knihovnu <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Basic, kterou chcete přidat do aktuálního seznamu, a klepněte na <emph>Otevřít</emph>.
06130500.xhp
hd_id3149119
help.text
File name: Název souboru:
06130500.xhp
par_id3147102
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ImportLibDialog">Enter a name or the path to the library that you want to append.</ahelp> You can also select a library from the list. <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ImportLibDialog">Zadejte název nebo cestu knihovny, kterou chcete přidat.</ahelp> Knihovnu je možné také vybrat ze seznamu.
06130500.xhp
hd_id3147291
help.text
Options Možnosti
06130500.xhp
hd_id3147226
help.text
Insert as reference (read-only) Vložit jako odkaz (pouze pro čtení)
06130500.xhp
par_id3155892
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ref">Adds the selected library as a read-only file. The library is reloaded each time you start <item type="productname">%PRODUCTNAME</item>.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ref">Přidá vybranou knihovnu pouze pro čtení. Knihovna se znovu načte při každém spuštění <item type="productname">%PRODUCTNAME</item>.</ahelp>
06130500.xhp
hd_id3145071
help.text
Replace existing libraries Nahradit stávající knihovny
06130500.xhp
par_id3149812
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/replace">Replaces a library that has the same name with the current library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/replace">Nahradí knihovnu, která má stejný název jako aktuální knihovna.</ahelp>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Czech
Add Přidat LibreOffice UI - master
click kliknout, klepnout LibreOffice UI - master
current aktuální LibreOffice UI - master

String information

Context
06130500.xhp
par_id3154840
help.text
Source string description
NxEyN
Source string location
06130500.xhp
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
cs/helpcontent2/source/text/sbasic/shared/01.po, string 60