Translation

03140002.xhp par_id061420170730141431 help.text
English NAkQG
Context English Turkish Actions
03140001.xhp
par_id061420170420246794
help.text
<emph>PV</emph> (optional) is the (present) cash value of an investment. <emph>Bugünkü değer</emph> (isteğe bağlı) yatırımın mevcut değeridir.
03140001.xhp
par_id061420170420241932
help.text
<emph>Due</emph> (optional) defines whether the payment is due at the beginning or the end of a period. <emph>Vade</emph> (isteğe bağlı) ödemenin bir dönemin başında mı yoksa sonrasında mı yapılacağını tanımlar.
03140001.xhp
par_id0614201704292615
help.text
0 - the payment is due at the end of the period; 0 - ödeme dönemin sonunda yapılacak;
03140001.xhp
par_id061420170429263061
help.text
1 - the payment is due at the beginning of the period. 1- ödeme dönemin başında yapılacak.
03140001.xhp
par_id061420170142332315
help.text
Print myFV ' returns 4234.00 currency units. The value at the end of the investment is 4234.00 currency units. Print myFV ' 4234.00 para birimi döndürür. Yatırım sonundaki değeri 4234.00 TL olur.
03140001.xhp
par_id061420170153186192
help.text
<link href="text/scalc/01/04060118.xhp#bm_id3151205">FV function in CALC</link> <link href="text/scalc/01/04060118.xhp#bm_id3151205">CALC içinde GD fonksiyonu</link>
03140002.xhp
tit
help.text
IPmt Function [VBA] IPmt Fonksiyonu [VBA]
03140002.xhp
bm_id3150499
help.text
<bookmark_value>IPmt function</bookmark_value> <bookmark_value>FAİZTUTARI fonksiyonu</bookmark_value>
03140002.xhp
hd_id3150499
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03140002.xhp" name="IPmt Function [VBA]">IPmt Function [VBA]</link> <link href="text/sbasic/shared/03140002.xhp" name="IPmt Function [VBA]">IPmt Fonksiyonu [VBA]</link>
03140002.xhp
par_id3151384
help.text
Calculates the periodic amortizement for an investment with regular payments and a constant interest rate. Dönemsel, sabit ödemeler ve sabit bir faiz oranı temelinde bir yatırım için belirli bir dönemdeki faiz ödemesini döndürür.
03140002.xhp
par_id061420170730135034
help.text
<emph>Rate</emph> is the periodic interest rate. <emph>Oran</emph> periyodik faiz oranıdır.
03140002.xhp
par_id061420170730137782
help.text
<emph>Per</emph> is the period, for which the compound interest is calculated. Period=NPER if compound interest for the last period is calculated. <emph>Dönem</emph> bileşik faizin hesaplandığı dönemdir. Eğer son dönem için bileşik faiz hesaplanıyorsa, Dönem = TAKSİT_SAYISI olur.
03140002.xhp
par_id061420170730134582
help.text
<emph>NPer</emph> is the total number of periods, during which annuity is paid. <emph>TAKSİT_SAYISI</emph> bir yatırımdaki ödeme dönemleri sayısıdır.
03140002.xhp
par_id061420170730144688
help.text
<emph>PV</emph> is the present cash value in sequence of payments. <emph>GD</emph> ödemelerin sırasındaki mevcut nakit değerdir.
03140002.xhp
par_id061420170730148520
help.text
<emph>FV</emph> (optional) is the desired value (future value) at the end of the periods. <emph>GD</emph> (İsteğe bağlı) gelecekteki değer veya son ödeme yapıldıktan sonra ulaşmak istediğiniz nakit değerdir.
03140002.xhp
par_id061420170730141431
help.text
<emph>Due</emph> (optional) is the due date for the periodic payments. <emph>Vade</emph> (İsteğe bağlı) düzenli ödemeler için tarihi işaretler.
03140002.xhp
par_id0614201704292615
help.text
0 - the payment is due at the end of the period; 0 - ödeme dönemin sonunda yapılacak;
03140002.xhp
par_id061420170429263061
help.text
1 - the payment is due at the beginning of the period. 1- ödeme dönemin başında yapılacak.
03140002.xhp
par_id061420170142332315
help.text
Print myIPmt ' returns -352.97 currency units. The compound interest during the fifth period (year) is 352.97 currency units. myIPmt -352.97 para birimi döndürür. Beşinci dönemdeki (yıl) bileşik faiz 352.97 para birimi olmaktadır.
03140002.xhp
par_id061420170153186192
help.text
<link href="text/scalc/01/04060118.xhp#bm_id3149339">IPMT function in CALC</link> <link href="text/scalc/01/04060118.xhp#bm_id3149339">CALC içinde FAİZTUTARI fonksiyonu</link>
03140003.xhp
tit
help.text
IRR Function [VBA] IRR Fonksiyonu [VBA]
03140003.xhp
bm_id3150499
help.text
<bookmark_value>IRR function</bookmark_value> <bookmark_value>İÇ_VERİM_ORANI Fonksiyonu</bookmark_value>
03140003.xhp
hd_id3150499
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03140003.xhp" name="IRR Function [VBA]">IRR Function [VBA]</link> <link href="text/sbasic/shared/03140003.xhp" name="IRR Function [VBA]">IRR Fonksiyonu [VBA]</link>
03140003.xhp
par_id3151384
help.text
Calculates the internal rate of return for an investment. Bir yatırımın iç getiri oranını hesaplar.
03140003.xhp
par_id061420170730135034
help.text
<emph>Values(): </emph>The array of values of the cash-flow. The values represent cash flow values at regular intervals, at least one value must be negative (payments), and at least one value must be positive (income). <emph>Değer():</emph> Nakit akış değerleri düzeni. Belirli aralıklarla nakit akış değerini gösterir. En az bir değer negatif (ödemeler) ve en az bir değer pozitif (gelir) olmalıdır.
03140003.xhp
par_id061420170730137782
help.text
<emph>Guess</emph> An initial estimate at what the IRR will be. <emph>Tahmin</emph> İÇ_VERİM_ORANI'nın ne olacağı konusunda bir başlangıç tahmini.
03140003.xhp
par_id061620170217548258
help.text
Print irrValue ' returns 11.3321028236252 . The internal rate of return of the cash flow. Print irrValue ' 11.3321028236252 döndürür. Nakit akışının iç getiri oranı.
03140003.xhp
par_id061420170153186192
help.text
<link href="text/scalc/01/04060103.xhp#bm_id3153948">IRR function in CALC</link> <link href="text/scalc/01/04060103.xhp#bm_id3153948">CALC içinde İÇ_VERİM_ORANI fonksiyonu</link>
03140004.xhp
tit
help.text
MIRR Function [VBA] MIRR Fonksiyonu [VBA]
03140004.xhp
bm_id3150499
help.text
<bookmark_value>MIRR function</bookmark_value> <bookmark_value>D_İÇ_VERİM_ORANI Fonksiyonu</bookmark_value>
03140004.xhp
hd_id3150499
help.text
<link href="text/sbasic/shared/03140004.xhp" name="MIRR Function [VBA]">MIRR Function [VBA]</link> <link href="text/sbasic/shared/03140004.xhp" name="MIRR Function [VBA]">MIRR Fonksiyonu [VBA]</link>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
03140002.xhp
par_id061420170730141431
help.text
Source string description
NAkQG
Source string location
03140002.xhp
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
tr/helpcontent2/source/text/sbasic/shared.po, string 3982