Translation

access2base.xhp tit help.text
English WcTKB
Context English Basque Actions
access2base.xhp
tit
help.text
Access2Base Access2Base
access2base.xhp
bm_idA2B001
help.text
<bookmark_value>Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Microsoft Access; Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Access databases; run in Base</bookmark_value> <bookmark_value>Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Microsoft Access; Access2Base</bookmark_value><bookmark_value>Access databases; exekutatu Basen</bookmark_value>
access2base.xhp
hd_idA2B002
help.text
Access2Base Access2Base
access2base.xhp
hd_idA2B003
help.text
What is Access2Base? Zer da Access2Base?
access2base.xhp
par_idA2B004
help.text
Access2Base is a LibreOffice Basic library of macros for (business or personal) application developers and advanced users. It is one of the libraries stored in "LibreOffice macros and dialogs". Access2Base LibreOffice Basic-en aplikazio-garatzaileek (negozioetarako edo erabilera pertsonalerako) edo erabiltzaile aurreratuek erabiltzeko makro-liburutegia da. "LibreOfficen makroak eta elkarrizketak" karpetan dauden liburutegietako bat da.
access2base.xhp
par_idA2B005
help.text
The functionalities provided by the implemented macros are all directly inspired by Microsoft Access. The macros are callable mainly from a LibreOffice <emph>Base</emph> application, but also from <emph>any</emph> LibreOffice document (Writer, Calc, ...) where access to data stored in a database makes sense. Inplementatutako makroek eskaintzen dituzten funtzionaltasunak sortzeko ideia Microsoft Access aplikaziotik hartu da. Makroak LibreOffice <emph>Base</emph> aplikaziotik deitzen dira batez ere, baina beste <emph>edozein</emph> LibreOffice dokumentutan ere (Writer, Calc...) erabil daiteke, datu-base bateko datuak atzitzeak zentzurik duenean.
access2base.xhp
par_idA2B006
help.text
The API provided by Access2Base is intended to be more concise, intuitive and easy to learn than the standard UNO API (API = Application Programming Interface). Access2Base liburutegiaren APIa (azplikazio-programaziorako interfazea) UNOren API estandarra baino laburragoa, intuitiboagoa eta ikasteko errazagoa izateko dago pentsatuta.
access2base.xhp
par_idA2B007
help.text
<emph>The library is documented online on </emph><link href="http://www.access2base.com" name="http://www.access2base.com"><emph>http://www.access2base.com</emph></link>. <emph>Liburutegia linean dago dokumentatuta, webgune honetan: </emph><link href="http://www.access2base.com" name="http://www.access2base.com"><emph>http://www.access2base.com</emph></link>.
access2base.xhp
hd_idA2B008
help.text
The implemented macros include: Honako makroak inplementatu dira:
access2base.xhp
par_idA2B009
help.text
a simplified and extensible API for <emph>forms</emph>, <emph>dialogs</emph> and <emph>controls</emph> manipulations similar with the Microsoft Access object model, <emph>inprimakiak</emph>, <emph>elkarrizketa-koadroak</emph> eta <emph>kontrolak</emph> maneiatzeko API sinplifikatu eta hedagarria, Microsoft Access aplikazioaren objektu-ereduaren antzekoa.
access2base.xhp
par_idA2B010
help.text
an API for database access with the <emph>table</emph>, <emph>query</emph>, <emph>recordset</emph> and <emph>field</emph> objects, <emph>taulak</emph>, <emph>kontsultak</emph>, <emph>erregistro multzoak</emph> eta <emph>eremuak</emph> dituzten datu-baseetan sartzeko APIa,
access2base.xhp
par_idA2B011
help.text
a number of <emph>actions</emph> with a syntax identical to their corresponding Microsoft Access macros/actions, haiei dagozkien Microsoft Access makroen/ekintzen sintaxi bera duten <emph>akzioak</emph>,
access2base.xhp
par_idA2B012
help.text
the <emph>DLookup</emph>, <emph>DSum</emph>, ... database functions, <emph>DLookup</emph>, <emph>DSum</emph>... datu-base funtzioak,
access2base.xhp
par_idA2B013
help.text
the support of the shortcut notations like <item type="literal">Forms!myForm!myControl</item> laburdura idazkeraren euskarria, hala nola, <item type="literal">Inprimakiak!NireInprimakia!NireKontrola</item>
access2base.xhp
par_idA2B014
help.text
in addition gehi
access2base.xhp
par_idA2B015
help.text
a consistent errors and exceptions handler, errore- eta salbuespen-kudeatzaile koherentea,
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/guide
The following string has different context, but the same source.
Translated LibreOffice Help – 7.2/text/sbasic/guide

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Basque
No related strings found in the glossary.

String information

Context
access2base.xhp
tit
help.text
Source string description
WcTKB
Source string location
access2base.xhp
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
eu/helpcontent2/source/text/sbasic/guide.po, string 1