Translation Source string Target string
%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Text %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSIONのテキスト
%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Text Document %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION テキストドキュメント
%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Text Document %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION テキストドキュメント
Image (%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Text Document) 画像(%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION テキストドキュメント)
Object (%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Text Document) オブジェクト(%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION テキストドキュメント)