Translation status

913 Strings 100% Translate
2,671 Words 100%

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */svtools/messages.po
Translation file nb/svtools/messages.po
The file cannot be used as template.
Filaen kan ikke brukes som mal.
4 days ago
Nonexistent file.
Filaen finnes ikke.
4 days ago
Object from file % could not be inserted.
Klarte ikke å sette inn objekt fra filaen %.
4 days ago
This operation cannot be run on
files containing wildcards.
Denne handlingaen kan ikke utføres
på filer som inneholder jokertegn.
4 days ago
Ndebele, South
SørnNdebele
a week ago
The password of a shared spreadsheet cannot be set or changed.
Deactivate sharing mode first.
Du kan ikke endre eller oppgi et passord til et delt regneark
Du må skru av delingaen først.
a week ago
Function not possible: write protected.
Funksjonen er ikke mulig fordi filaen er skrivebeskyttet.
a week ago
Function not possible: path contains current directory.
Funksjonen kan ikke utføres fordi stien inneholder den gjeldende mappaen.
a week ago
The operation on the file was aborted.
Handlingen på filaen ble avbrutt.
a week ago
The operation was started under an invalid parameter.
Handlingaen ble startet med en ugyldig parameter.
a week ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 913 2,671 18,222
Translated 100% 913 2,671 18,222
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 15, 2021, 12:18 p.m.
Last author Karl Morten Ramberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity