Execution of macros is disabled. Macros are signed, but the document (containing document events) is not signed.
Makrojen suorittaminen on pois käytöstä. Makrot on allekirjoitettu, mutta asiakirja (sisältäen asiakirjan tapahtumat) ei ole allekirjoitettu.
2 months ago
User avatar None

New string to translate

LibreOffice UI – 7.0 / svtools/messagesFinnish

New string to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice UI – 7.0 / svtools/messagesFinnish

Resource update 2 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 7.0 / svtools/messagesFinnish

Committed changes 5 months ago
This document contains macros.

Macros may contain viruses. Execution of macros is disabled due to the current macro security setting in Tools - Options - %PRODUCTNAME - Security.

Therefore, some functionality may not be available.
Tämä asiakirja sisältää makroja.

Makrot voivat sisältää viruksia. Makrojen suorittaminen on estetty makrojen suojausasetuksissturvallisuusasetuksen perusteella: Työkalut - Asetukset - %PRODUCTNAME - Suojaus.

Tästä syystä kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytössä.
5 months ago
This document contains macros.

Macros may contain viruses. Execution of macros is disabled due to the current macro security setting in %PRODUCTNAME - Preferences - %PRODUCTNAME - Security.

Therefore, some functionality may not be available.
Tämä asiakirja sisältää makroja.

Makrot voivat sisältää viruksia. Makrojen suorittaminen on estetty makrojen suojausasetuksissturvallisuusasetuksen perusteella: %PRODUCTNAME - Asetukset - %PRODUCTNAME - Suojaus.

Tästä syystä kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytössä.
5 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 7.0 / svtools/messagesFinnish

Committed changes 6 months ago
None
Ei mitään
6 months ago
Templates: Address Book Assignment
Mallit: Osoitekirjan valinta
6 months ago
N'ko
Nn'ko
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 913 2,671 18,222
Translated 98% 901 2,636 17,994
Needs editing 0% 8 22 140
Failing checks 0% 9 24 186

Last activity

Last change Feb. 18, 2021, 7:49 p.m.
Last author Tuomas Hietala

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity