Translation status

265 Strings 100% Translate
1,040 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
cui/messages This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0 96% 101 2,191 31 158
vcl/messages This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0 99% 2 2 12
sd/messages This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0 99% 1 3 12
dictionaries/lo_LA This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/pt_BR This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/nl_NL This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/lv_LV This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/no This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/ro This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/fr_FR This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */wizards/messages.po
Translation file sk/wizards/messages.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.4 / wizards/messagesSlovak

Committed changes 4 months ago
The agenda template will include placeholders for the names of the selected people. When creating an agenda from the template, you can replace these placeholder with the appropriate names.
Šablóna bude obsahovať zástupné znaky pre mená vybraných ľudí. Pri použití hotovej šablóny bude možné nahradiť zástupné znaky skutočnými menami.
4 months ago
Placeholders will be used in empty fields. You can replace placeholders with text later.
Namiesto prázdnych polí budú použité zástupné znaky. Môžete ich neskôr nahradiť ľubovoľným textom.
4 months ago
To create another new fax out of the template, go to the location where you saved the template and double-click the file.
Nový fax vytvoríte tak, že nájdete šablónu a dvakrát kliknete na jej názov.
4 months ago
To create another new letter out of the template just navigate to the template location and double-click it.
Nový list zo šablóny vytvoríte nájdením šablóny a následným dvojkliknutím na jej názov.
4 months ago
New contributor 4 months ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice UI – 6.4 / wizards/messagesSlovak

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 265 1,040 6,358
Translated 100% 265 1,040 6,358
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 8, 2020, 12:23 p.m.
Last author Miloš Šrámek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity