Translation status

89 Strings 100% Translate
1,467 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
dictionaries/lo_LA This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/br_FR This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
sc/messages This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0 23
dictionaries/gug This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/pt_BR This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/nl_NL This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/gu_IN This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/no This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/ro This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/pt_PT This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */swext/mediawiki/help.po
Translation file nb/swext/mediawiki/help.po
The character set of the transformation result is fixed to UTF-8. Depending on your system, this might not be the default character set. This might cause “special characters” to look broken when viewed with default settings. However, you can switch your editor to UTF-8 encoding to fix this. If your editor does not support switching the encoding, you can display the result of the transformation in the Firefox browser and switch the encoding to UTF-8 there. Now, you can copy and paste the transformation result to your program of choice.
Tegnsettet som brukes i resultatet av overføringaen, er alltid UTF-8. Det er ikke sikkert at dette er standard tegnsett hos deg, fordi dette er avhengig av hvilket system du bruker. Dette kan føre til at «spesialtegn» ikke vises på riktig måte når du ser dem med standardinnstillingene. Løsningen på dette er å bytte til UTF-8-koding i redigeringsprogrammet. Hvis dette ikke er mulig i programmet du bruker, kan du vise resultatet av overføringen i nettleseren Firefox, og bytte til UTF-8-koding der. Nå kan du klippe ut og lime inn resultatet til det programmet du vil bruke.
4 days ago
If only columns of the same row are joined, the result of the transformation resembles the source document very well.
Hvis bare kolonner som er i den samme raden slås sammen, blir resultatet av overføringa megeten lik kildedokumentet.
4 days ago
<ahelp hid=".">Select the MediaWiki server where you want to publish your document. Click <emph>Add</emph> to add a new server to the list.</ahelp>
<ahelp hid=".">Velg MediaWiki-tjeneren der du vil at dokumentet skal publiseres. Trykk <emph>Legg til</emph> for å legge til en ny tjener i listaen.</ahelp>
4 days ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Removes the selected entry from the list.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Fjerner den valgte oppføringen fra listaen.</ahelp>
8 days ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens the MediaWiki dialog to add a new entry to the list.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Åpner dialogvinduet for MediaWiki for å legge til en ny oppføring i listaen.</ahelp>
8 days ago
The character set of the transformation result is fixed to UTF-8. Depending on your system, this might not be the default character set. This might cause “special characters” to look broken when viewed with default settings. However, you can switch your editor to UTF-8 encoding to fix this. If your editor does not support switching the encoding, you can display the result of the transformation in the Firefox browser and switch the encoding to UTF-8 there. Now, you can copy and paste the transformation result to your program of choice.
Tegnsettet som brukes i resultatet av overføringa, er alltid UTF-8. Det er ikke sikkert at dette er standard tegnsett hos deg, fordi dette er avhengig av hvilket system du bruker. Dette kan føre til at «spesialtegn» ikke vises på riktig måte når du ser dem med standardinnstillingene. Løsningen på dette er å bytte til UTF-8-koding i redigeringsprogrammet. Hvis dette ikke er mulig i programmet du bruker, kan du vise resultatet av overføringaen i nettleseren Firefox, og bytte til UTF-8-koding der. Nå kan du klippe ut og lime inn resultatet til det programmet du vil bruke.
8 days ago
Lists can be exported reliably when the whole list uses a consistent list style. Use the Numbering or Bullets icon to generate a list in Writer. If you need a list without numbering or bullets, use <emph>Format - Bullets and Numbering</emph> to define and apply the respective list style.
Du kan trygt eksportere lister hvis hele listaen bruker samme listestil. Bruk ikonene for nummerering og punktmerking til å lage en liste i Writer. Hvis du trenger en liste uten nummerering eller punktmerking, kan du bruke <emph>Format – Punkter og nummerering</emph> til å lage og bruke andre listestiler.
8 days ago
The following list gives an overview of the text formats that the Wiki Publisher can upload to the wiki server.
Denne listaen gir en oversikt over alle tekstformateringene Wiki Publisher kan laste opp til wikitjeneren.
8 days ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Enter the URL of a MediaWiki server, starting with "https://".</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Skriv inn nettadressaen til en MediaWiki-tjener. Ta med http://</ahelp>
8 days ago
Committed changes 8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 89 1,467 10,083
Translated 100% 89 1,467 10,083
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 15, 2021, 12:09 p.m.
Last author Karl Morten Ramberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity