Translation status

103 Strings 100% Translate
2,396 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
dictionaries/lo_LA This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/br_FR This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
sc/messages This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0 23
dictionaries/gug This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/pt_BR This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/nl_NL This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/gu_IN This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/no This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/ro This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0
dictionaries/pt_PT This component is linked to the LibreOffice UI – 6.4/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages repository. MPL-2.0

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */readlicense_oo/docs.po
Translation file nb/readlicense_oo/docs.po
The Mozilla address book driver requires the <tt>SUNWzlib</tt> package. This package is not part of the minimum Solaris operating system installation. If you require access to the Mozilla address book, then add this package to your Solaris operating system using the command "<tt>pkgadd</tt>" from the installation CD.
Driveren for adresseboken til Mozilla krever pakken <tt>SUNWzlib</tt>. Denne pakken er ikke en del av minimumsinstallasjonen i operativsystemet Solaris. Dersom du trenger tilgang til adressebokaen i Mozilla, legges denne pakken til operativsystemet med kommandoen <tt>pkgadd</tt> fra installasjons-CD-en.
6 days ago
File locking is enabled by default in ${PRODUCTNAME}. On a network that uses the Network File System protocol (NFS), the locking daemon for NFS clients must be active. To disable file locking, edit the <tt>soffice</tt> script and change the line "<tt>export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING</tt>" to "<tt># export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING</tt>". If you disable file locking, the write access of a document is not restricted to the user who first opens the document.
Låsing av filer er slått på som standard i ${PRODUCTNAME}. På et nettverk som bruker Network File System protocol (NFS), må låsetjenesten NFS-klienter være aktivert. For å slå av fillåsing, rediger skriptet <tt>soffice</tt> og endre linjaen «<tt>export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING</tt>» til «<tt># export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING</tt>». Hvis låsing av filer slås av, vil skrivetilgangen ikke begrenses til den første brukeren som åpner dokumentet.
a week ago
The ${PRODUCTNAME} Community would very much benefit from your active participation in the development of this important open source project.
${PRODUCTNAME}-miljøet vil ha stor hjelp av at du deltar aktivt i utviklingaen av dette viktige fri programvare-prosjektet.
a week ago
Committed changes 8 months ago
${PRODUCTNAME} requires a recent version of Java Runtime Environment (JRE) for full functionality. JRE is not part of the ${PRODUCTNAME} installation package, it should be installed separately.
${PRODUCTNAME} krever en nyere versjon av Java (JRE) for å kunne ta i bruk alle funksjoner. JRE er ikke en del av installasjonspakkaen for ${PRODUCTNAME} og må derfor installeres separat.
8 months ago
New contributor 8 months ago
Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 103 2,396 17,303
Translated 100% 103 2,396 17,303
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 16, 2021, 11:13 a.m.
Last author Karl Morten Ramberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity