Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */readlicense_oo/docs.po
Translation file pl/readlicense_oo/docs.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / readlicense_oo/docsPolish

Committed changes 11 months ago
Now start one of the ${PRODUCTNAME} applications - Writer, for instance. Go to the Tools menu and choose Options. In the Options dialog box, click on "Language Settings" and then click on "Languages". Dropdown the "User interface" list and select the language you just installed. If you want, do the same thing for the "Locale setting", the "Default currency", and the "Default languages for documents".
Uruchom jeden z programów wchodzących w skład ${PRODUCTNAME} - na przykład Writer. Z menu Narzędzia wybierz Opcje. W oknie dialogowym Opcje aktywuj "Ustawienie językowe" i wybierz "Języki". Z listy dla "Interfejs użytkownika" wybierz nowo zainstalowany język. Można zrobić to samo dla "Ustawienia lokregionalne", "Waluta domyślna" i "Domyślny język dokumentów".
11 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / readlicense_oo/docsPolish

Committed changes a year ago
Now change directory to the directory that contains the packages to install. On Debian/Ubuntu-based systems, the directory will be DEBS. On Fedora, openSUSE or Mandriva systems, the directory will be RPMS.
Następnie udajemy się do katalogu zawierającego pakiety instalacyjne. Dla systemów opartych ona dystrybucjęi Debian/Ubuntu, katalog ten nazywa się DEBS. Dla systemów Fedora, openSUSE i Mandriva katalog ten nazywa się RPMS.
a year ago
Installation of ${PRODUCTNAME} on Debian/Ubuntu-based Linux systems
Instalacja ${PRODUCTNAME} w systemieach Linux opartym o dystrybucjęch na Debianie/Ubuntu
a year ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / readlicense_oo/docsPolish

Committed changes a year ago
Marketing project: marketing@global.libreoffice.org *beyond development* (getting heavy)
Marketing: marketing@global.libreoffice.org *beyond developmentpoza programowaniem* (coraz cwżkszy ruch)
a year ago
If you appreciate their efforts, and would like to ensure that ${PRODUCTNAME} continues to be available far into the future, please consider contributing to the project - see <a href="https://www.documentfoundation.org/contribution/">https://www.documentfoundation.org/contribution/</a> for details. Everyone can make a contribution of some kind.
Jeśli doceniasz ich trud i chcesz mieć pewność, że w przyszłości ${PRODUCTNAME} nadal będzie dostępny bezpłatnie, zastanów się nad dołączeniem do projektu – odwiedź <a href="https://www.documentfoundation.org/contribution/">https://www.documentfoundation.org/contribution/</a>, aby dowiedzieć się więcej. Każdy może w jakiś sposób pomóc.
a year ago
If you appreciate their efforts, and would like to ensure that ${PRODUCTNAME} continues to be available far into the future, please consider contributing to the project - see <a href="https://www.documentfoundation.org/contribution/">https://www.documentfoundation.org/contribution/</a> for details. Everyone can make a contribution of some kind.
Jeśli doceniasz ich trud i chcesz mieć pewność, że w przyszłości ${PRODUCTNAME} nadal będzie dostępny bezpłatnie, zastanów się nad dołączeniem do projektu – zobaczodwiedź <a href="https://www.documentfoundation.org/contribution/">https://www.documentfoundation.org/contribution/</a> aby dowiedzieć się więcej. Każdy może w jakiś sposób pomóc.
a year ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / readlicense_oo/docsPolish

Committed changes a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 103 2,400 17,323
Translated 100% 103 2,400 17,323
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 4 18

Last activity

Last change April 30, 2020, 5:48 a.m.
Last author Adam Rak

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity