Translation status

49 Strings 100% Translate
703 Words 100%

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */nlpsolver/help/en/com.sun.star.comp.Calc.NLPSolver.po
Translation file nb/nlpsolver/help/en/com.sun.star.comp.Calc.NLPSolver.po
Committed changes 10 months ago
Regardless whether you use DEPS or SCO, you start by going to Tools - Solver and set the Cell to be optimized, the direction to go (minimization, maximization) and the cells to be modified to reach the goal. Then you go to the Options and specify the solver to be used and if necessary adjust the according <link href="com.sun.star.comp.Calc.NLPSolver/Options.xhp">parameters</link>.
Uansett om du bruker DEPS eller SCO, starter du ved å gå til Verktøy - Løser og sett cellen til bli optimalisert, retning (minmalisering, maksimering) og cellene til å bli modifiserte for å nå målet. Gå så til Alternativer og angi hvilken løser som skal brukes og om nødvendig modifiser de tilhørende <link href="com.sun.star.comp.Calc.NLPSolver/Options.xhp"> parameter</link>.
10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 49 703 4,535
Translated 100% 49 703 4,535
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 21, 2020, 12:44 a.m.
Last author Karl Morten Ramberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity