Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */forms/messages.po
Translation file da/forms/messages.po
This is an invalid binding expression.
Dette er et ugyldigt bindingsudtryk er ugyldigt.
a month ago
This is an invalid binding expression.
BDette bindingsudtrykket er ugyldigt .
a month ago
True/False (Boolean)
Sand/Falsk (LogiBoolsk)
a month ago
A value is required.
En værdi er påkrævetnødvendig.
a month ago
Value is invalid.
Værdien er ugyldig.
a month ago
This is an invalid binding expression.
DBindingsudtrykket er et ugyldigt bindingsudtryk.
a month ago
This function cannot be executed, but is only for status queries.
Funktionen kan ikke udføres, men er kun fortil status-forespørgsler.
a month ago
Error setting the filter criteria
Fejl ved bestemmunder oprettelse af filtreringskriterierne
a month ago
Error setting the sort criteria
Fejl ved bestemmunder oprettelse af sorteringskriterierne
a month ago
The control is connected to an external value binding, which at the same time acts as validator. You need to revoke the value binding, before you can set a new validator.
Kontrolelementet er forbundet tilmed en ekstern værdibinding, som samtidig optræder som validator. Du skal tilbagekalde værdibindingen, før du kan sætte en validator.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 58 330 1,884
Translated 100% 58 330 1,884
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 3% 2 2 14

Last activity

Last change March 5, 2021, 7:36 p.m.
Last author SteenRønnow

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity