Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */dbaccess/messages.po
Translation file af/dbaccess/messages.po
_Save
_Stoor
3 days ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / dbaccess/messagesAfrikaans

Committed changes 5 months ago
The table view
Die tabel-aansig
5 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / dbaccess/messagesAfrikaans

Committed changes 6 months ago
~...
~...
6 months ago
The migration was not successful. Examine the migration log below for details.
Die migrasie was onie suksesvol nie. Ondersoek. Vir besonderhede bestudeer die migrasiest joernaafllêer , hier onder vir details.
6 months ago
The migration was successful. Below is a log of the actions which have been taken to your document.
Die migrasie was suksesvol. Hier onder is 'n stjoernaafllêer van dit wat mete aksies gedoen vir u dokument gedoen is.
6 months ago
Copy RTF Table
Kopieeër RTF-tabel
6 months ago
Not all objects could be closed. Please close them manually, and re-start the wizard.
Nie alle data-objekte kon gebrsluikt word nie. Sluit hulle asseblief handmatig, en herbegin die slimmerd.
6 months ago
This wizard will guide you through the task of migrating your macros.

After you finished it, all macros which were formerly embedded into the forms and reports of the current database document will have been moved to the document itself. In this course, libraries will be renamed as needed.

If your forms and reports contain references to those macros, they will be adjusted, where possible.

Before the migration can start, all forms, reports, queries and tables belonging to the document must be closed. Press 'Next' to do so.
Hierdie slimmerd lei u deur die taak om u makro's te migreer.

Nadat u dit afgehandel het, sal alle makro's wat voorheen in die vorms en verslae van die huidige databasisdokument ingebed was, na die dokument sélf verskuif wees. Biblioteke sal dus hernoem word indien nodig.

Indien u vorms en verslae verwysings na hierdie makro's bevat, sal hulle aangepas word waar moontlik.

Voor die migrasie kan plaasvind, moet alle vorms, verslae, navrae en tabelle wat aan die dokument behoort, afgesluit word. Druk 'Volgende' om dit te doen.
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 813 4,552 27,704
Translated 100% 813 4,552 27,704
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 16, 2021, 6:55 a.m.
Last author Paul Roos

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity