User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / cui/messagesLatvian

Committed changes 6 months ago
You can sign existing PDF files and also verify those signatures.
Jūs varat parakstīt esošās PDF datnes un arī pārbaudīt šosto parakstus.
6 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / cui/messagesLatvian

Committed changes 6 months ago
Want to know the valid command line parameters? Start soffice with --help or -h or -?
Vai vēlaties uzzināt derīgos komandrindas parametrus? Palaidiet komandu "soffice" ar parametru "--help", vai "-h", vai "-?".
6 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / cui/messagesLatvian

Committed changes 7 months ago
_Border:
_Mala:
7 months ago
Set Outer Border Without Changing Inner Lines
Iestatīt ārējās apmales, nemainot iekšējās līnijas
7 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / cui/messagesLatvian

Committed changes 7 months ago
Unable to modify or delete a custom cell style? Check all sheets, none should be protected.
Vai nevarat izmainīt vai dzēst pielāgoto šūnas stilu? Pārbaudiet visas loksnes, nevienai nevajadzētu būt aizsargātai.
7 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / cui/messagesLatvian

Committed changes 7 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,576 9,868 60,968
Translated 93% 2,408 6,256 40,323
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 33 66 522

Last activity

Last change Sept. 20, 2020, 12:25 p.m.
Last author Ingmārs Dīriņš

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity