Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */cui/messages.po
Translation file cy/cui/messages.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / cui/messagesWelsh

Committed changes 2 months ago
Pivot Point
Pwynt TroiColynnu
2 months ago
Want to manage the presentation of hyperlinks in a spreadsheet? Insert them with the HYPERLINK function.
Eisiau rheoli cyflwyniad hyperddolenni mewn taenlen? Mewnosodwch nhw gyda'r swyddogaeth HYPERLINK.
2 months ago
You can create an illustration index from object names, not only from captions.
Gallwch greu mynegai darluniol o enwau gwrthrychau, nid yn unig o benawdeglurynnau.
2 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / cui/messagesWelsh

Committed changes 2 months ago
Did you know?
WA wyddoch chi?
2 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / cui/messagesWelsh

Committed changes a year ago
Automatic *bold*, /italic/, -strikeout- and _underline_
*trwm*, /italig/, -bwrw allan- a _thanlinellu_ awtomatig_
a year ago
New contributor a year ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice UI – 6.3 / cui/messagesWelsh

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,576 9,868 60,968
Translated 100% 2,576 9,868 60,968
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 28 39 279

Last activity

Last change Nov. 2, 2020, 5:19 p.m.
Last author Rhoslyn Prys

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity