ID:
IDd.:
a month ago
Add comment:
Afegeixiu un comentari:
2 months ago
Check grammar as you type
Revisa la gramàtica a mesura qumentre es teclegija
2 months ago
Check spelling as you type
Revisa l'ortografia a mesura qumentre es teclegija
2 months ago
Create fillable form documents (even PDF's) with %PRODUCTNAME.
Crei documents reomplibles (inclús PDF) amb %PRODUCTNAME
2 months ago
With ‘Slide Show > Custom Slide Show’, reorder and pick slides to fit a slideshow to the needs of your public.
Amb 'Passi de diapositives > Passi personalitzat', reordeni i sel·leccioni imatges per ajustar el passi a les seves necessitats o les del seu públic.
2 months ago
Want to remove all <> at once and keep the text inside? Edit > Find & Replace: Search = [<|>], Replace = blank and check ‘Regular expressions’ under Other options.
Vol esborrar tots <> d'una i mantenir el text dins? Editar>Cercar i Reemplaçar: Cerca=[<|>], Reemplaça=blanc i verifica 'Expresions regulars' sota Altres opcions
2 months ago
Want to remove all <> at once and keep the text inside? Edit > Find & Replace: Search = [<|>], Replace = blank and check ‘Regular expressions’ under Other options.
Voleu eliminar tot <> alhora i mantenir el text dins? Edita> Cerca i substitueix: cerca = [<|>], Substitueix = en blanc i marca "Expressions regulars" a Altres opcions.
2 months ago
Did you know that you can attach comments to portions of text? Just use shortcut Ctrl+Alt+C for it.
Sabiaíeu que potdeu adjuntar comentaris a porcions de text? Utilitzieu la drecera Ctrl+Alt+C per a fer-ho.
3 months ago
Did you know that you can attach comments to portions of text? Just use shortcut Ctrl+Alt+C for it.
Sabia que pot adjuntar comentaris a porcions de text? Utilitzi la drecera Ctrl+Alt+C per fer-ho
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,576 9,868 60,968
Translated 97% 2,523 8,855 55,154
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 2% 53 69 571

Last activity

Last change March 9, 2021, 10:26 a.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity