Translation status

157 Strings 100% Translate
619 Words 100%

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */basctl/messages.po
Translation file pl/basctl/messages.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / basctl/messagesPolish

Committed changes 9 months ago
_Line number:
_LiczbaNumer wierszya:
9 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / basctl/messagesPolish

Committed changes 11 months ago
The default language is used if no localization for a user interface locale is present. Furthermore all strings from the default language are copied to resources of newly added languages.
Jeśli lokalizacja ustawienia narodowegoń regionalnych interfejsu użytkownika jest nieobecna, zostanie użyty język domyślny. Ponadto wszystkie ciągi z języka domyślnego zostaną skopiowane do zasobów nowo dodanych języków.
11 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / basctl/messagesPolish

Committed changes a year ago
<Not localized>
<Nie zlokalizowanyo>
a year ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / basctl/messagesPolish

Committed changes a year ago
_Password...
~_Hasło...
a year ago
Manage Breakpoints...
Punkty przerwania....
a year ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / basctl/messagesPolish

Committed changes a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 157 619 3,831
Translated 100% 157 619 3,831
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 7, 2020, 6:18 p.m.
Last author Adam Rak

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity